Соңғы жаңалықлар
Гезексиз биометриялық паспорт алыў ушын пара бермекши болған пуқара усланды
Жол ҳәрекети белгилерин сындырған пуқараға жәрийма белгиленди
Әдиллик уйымларының орынланыўы мәжбүрий болған усынысларын орынламағанлық ушын жуўапкершилик белгиленди
Әдиллик уйымларының орынланыўы мәжбүрий болған усынысларын орынламағанлық ушын жуўапкершилик белгиленди
2021-2023- жылларда медицина тараўындағы объект қурылысларына 95,0 млрд. сум муғдарында қаржы ажыратыў белигиленген
Ишки ислер органларына жумысқа киргизиўди ўәде еткен шахсқа жынаят иси қозғатылды
ДСМ: Қурамалы операциядан кейин наўқастың аяқлары сезе баслады
Прокурорлардың барлық экономикалық суд мәжлислеринде қатнасыў ҳуқықы бийкар етилди
Жүрек ҳаққында қызықлы фактлер
Судланғанлық «тамғасы» қалай алып тасланады?
Қарақалпақстан Республикасы Аймақлық перинатал орайы (Республикалық туўыў үйи) 31-мартқа шекем жабылады
Нөкис Олимпия ҳәм миллий спорт мектебинде шөлкемлестирилген COVID-19 менен кеселленген наўқасларды саралаў ҳәм емлеў орайы жабылды.
Шымбай телеканалы ушын жәрияланған кастингниң 1-басқышынан 68 қатнасыўшы өтти
Әмиўдарьяда басқарыўды жойтып жол транспорт ҳәдийсесин ислеген шофёрға қозғатылған жынаят иси суд залында ҳәрекеттен тамамланды
Неге қан төртинши бармақтан алынады?
Арқа районларда биринши мәрте лапароскоп үскенеси менен операция исленди
Оқыўшылардыӊ бир бөлегине онлайн-тәлимди даўам етиўге рухсат берилди
Жынаят ислери бойынша Хожели районы судында 2020-жыл даўамында 114 пуқараға қарата инсаныйлық акти қолланылды
Жуўырыўды енди баслап атырғанлар ушын кеңес
Мәҳәлле хызметкерлериде усыныс тийкарында Жоқары оқыў орынларына киреди
Мәмлекетлик хызметлер агентлиги Мойнақ пенен бирге!
Дронлар шоусы белгисиз мүддетке қалдырылды
Өзбекстанда жумысқа кириўде дипломнан көре илимий тәжирийбе әҳмийетлирек болады
Нөкис қаласыдағы 16 МПЖда 2022-жылға шекем 8,9 млрд.сум  муғдарындағы ишимлик суўы тармағын жаңадан қурыў режелестирилген
8-январь – Прокуратура органлары хызметкерлери күни
Не ушын Финляндияда коррупция дерлик жоқ?
Хөжелиде бурынғы МПЖ ақсақалы екинши мǝртебе судланды
Семизлик неден келип шығады?
Президент ҳәм Бас министр да дәраматларын декларация етиўи күтилмекте
Дүнья жаңалықлар
Спорт жаңалықлар
Технологиялар
Бизнес
Рәсмий бетлер

Өзбекстан Республикасы Президентиниң веб-сайты ҳәм социаллық тармақлардағы рәсмий бетлери


Көп оқылғанлар
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы
Видео жаңалықлар Ҳәммеси ...
Әҳмийетли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Суўретли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Сизге усынамыз Ҳәммеси ...