Соңғы жаңалықлар
“Tashkent Law Spring” өз искерлигин баслады.
Қаракалпақстанда ГАИ хызметкери ҳәм ҳайдаўшы арасында жәнжел келип шықты ГАИ хызметкери пуқарадан кеширим сорады
Екинши дүнья жүзлик урысы қатнасыўшыларына 7 500 000 сум хoшаметлеў белгиленди
Суд экспертизасы орайына 06 түрдеги 645 үскенелер сатып алынады
Қарақалпақ мәмлекетлик университетине жаңадан проректор тайынланды
Бир акцияда бес түрли мастер класс
Уныраған үйдеги инсан (Tермитлерге қарсы гүресемиз)
Сырт елге шығыў биометрикалық паспортын алыў ушын қандай ҳүжжетлер керек?
Декан 400 АҚШ доллар менен усланды
Қараөзекдеги жабық көпир
Қарақалпақстан Республикасы ӨҚБ ҳәм АЖБ биргеликте жумысларын баслап жиберди
Қоӊыраттағы көшпели кабыллаўда еркинен айрыў жазасы тайынланған 19 пуқара азат етилди
И.В.Савицкий музейинде Урал Тансықбаевтың «Туўылған үлкемиз жыршысы» атамасындағы көргизбеси болып өтти
Енди Өзбекстанда жоқары оқыў орынларына онлайн ҳүжжет тапсырыў мүмкин (үйретиўши графиклер)
Жас өспиримлерди дүгип алғанға қандай жаза берилди? (Суд ҳүкими)
Нызамсыз «Кетгут» медицина сабақлары иркилди
Өзбекстанда қызлар ушын неке жасы өзгерди
Берунийде 19000 шөже халыққа тарқатылыў алдында
Журналистикада глобал мәселелер додаланған халықаралық конференция. Мойнаққа медиа-тур
Шығынды таслаў орнына айланған бәндирги
Республикамызда «Эко акция» өткерилди
Автобус  пенен велосипедшини дүгип алды. Суд ҳүкими: еки жыл
Ҳажға барыў баҳасы арзанлады
Кегейлиде жәрдемге мүтаж пуқаралардың хожалықларына палыз өнимлери бийпул жеткерилип берилди
Салыгершилик илим-изертлеў институты Хорезм филиалын шөлкемлестирилди
Кегейлиде электр сымлардағы замыканиеден өрт келип шықты
Республикамызға нызамсыз кирип келген хожалық өнимлер тоқтатылды
Берунийдағы өрттен келини ҳәм ақлығы дене жарақатын алды
Мәмлекетлик салық комитеттиң нәтийжелилиги турақлы баҳаланады
Мойнақтағы имкәнияты шекленген балаларға китап ҳәм суў тазалаўшы үскенелер саўға етилди
Дүнья жаңалықлар
Спорт жаңалықлар
Қырғыздан қола

Қырғыздан қола

  • 15 фев, 20:22
  • 90
Технологиялар
Бизнес
Көп оқылғанлар
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы
Видео жаңалықлар Ҳәммеси ...
Әҳмийетли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Суўретли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Сизге усынамыз Ҳәммеси ...