Соңғы жаңалықлар
Шоманайда 1948-жылы туўылған пуқараға ҳәм оныӊ қызына пуқаралық паспорты берилди
Коррупцияға қарсы гурес ҳәммемиздиң ўазыйпамыз
Студентлердиӊ «Бадай тоғай»ға саяхатына Франциялы туристте қатнасты
Берунийда жанған «COBALT»ты 9 минутта өширди, бырақ…
Сырт елге шығыў биометрик паспортын рәсмийлестириў ушын жаңа анкета формалары ислеп шығылды
Қоӊыратта Тажикистан пуқарасы басқарыўындағы жүк автомашинасыныӊ прицепинде өрт келип шықты
Тәбиятқа келтирген зыяны ушын жыл басынан усы күнге шекем 333 пуқара жариймаға тартылды
Студентлер ушын «Бадай тоғай»ға экотур шөлкемлестирилмекте
А.Алланиязов «Тақ-тақ» қосығына исленген клипиндеги бас қаҳарманды неге сыр тутпақта?
Қараөзекте миллий спорт түрлери ҳәм халық ойынлары фестивалы болып өтти
Эстрадамыз қосықшылары «Музқаймок парти»да мийманда болды
Мойнақта: «Бес баслама – бес имканият» 5 баслама бойынша 1635 жастың сораўлары...
«Жаслар ҳәм нызам» таӊлаўыныӊ Қарақалпақстан Республикалық басқышы болып өтти
Нөкис районда «Ҳәким гранты» жеӊимпазлары сыйлықланды
БМШныӊ Бас хаткери Instagramm социал тармағында Арал теӊизи апатшылығы бойынша пост қойды
«Вақф» қайырқомлық фонды кем тәмийинленген 100 шаңараққа азық-аўқат өнимлеринен материаллық жәрдем берди
«Пидайы жаслар» патруль топарлары ҳуқықбузарлықлардың алдын алыўға өз үлесин қоспақта
«Masjid Finder Uzbekistan» мобил бағдарламасы иске түсти
Тақыятаста виски ҳәм коньяклар тоқтатылды
ҚМУдыӊ оқытыўшы ҳам студентлери «Бабалар сөзи – рухани жаңғырудың қайнар көзі» халықаралық симпозиумына қатнасып қайтты
Республикамызда өткен XX әсирдеги сайғақлар санының бир проценттен де азы аман қалған
Шоманай районы ИИБ профилактика хызметкерлерина хызмет сумкалары тапсырылды
Нөкис районы ҳәкими ҳәм нураный устазлар Шымбайдағы өзлери оқыған мектебине китап саўға етти
Нөкис қаласында «Биз жынаятшылыққа қарсымыз» сүрени астында акция өткерилди
Бир күнде 27 автомашина жәрийма майданшасында
Қарақалпақстанда Эразмус+ ҳәптелиги жуўмақланды
Қараөзекте нызамсыз пиво саўдасы анықланды
Эразмус+ ҳәптелиги даўам етти
Шоманайда жынаятшылықтың алдын алыўға қаратылған ушырасыў өткерилди
«Гарнизон бириншилиги» чемпионаты ҳәм «Жас өрт өшириўшилер» жарысы болып өтти
Дүнья жаңалықлар
Спорт жаңалықлар
Технологиялар
Бизнес
Рәсмий бетлер

Өзбекстан Республикасы Президентиниң веб-сайты ҳәм социаллық тармақлардағы рәсмий бетлери


Көп оқылғанлар
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы
Видео жаңалықлар Ҳәммеси ...
Әҳмийетли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Суўретли жаңалықлар Ҳәммеси ...
Сизге усынамыз Ҳәммеси ...