лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Мәмлекетлик хызметлер орайы халық хызметинде


2017-2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыўдың бес тийкарғы бағдары бойынша ҳәрекетлер стратегиясы ҳәм Өзбекстан Республикасында Административлик реформалар концепциясын жүзеге шығарыў, сондай-ақ, халықтың турмыс дәрежесин арттырыў ҳәм исбилерменлик орталығын жақсылаў, бизнести раўажландырыў мақсетинде мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын сапа жағынан жаңа дәрежеге өткериў жедел пәтлерде әмелге асырылмақта. Бәршеңизге мәлим, қысқа ўақыт ишинде «бир айна» принципи бойынша көрсетилип атырған мәмлекетлик хызметлердиң саны 200 ден асты. Халқымызға усы мәмлекетлик хызметлер Президент Пәрманлары ҳәм қарарлары, Министрлер Кабинетиниң қарарлары тийкарында көрсетилмекте.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Халыққа мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң миллий механизмин түптен реформалаў ис-илажлары ҳаққында»ғы Пәрманына муўапық Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Архитектура ҳәм қурылыс тараўында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң айырым ҳәкимшилик регламентлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы Қарары қабыл етилди. Қарарда архитектура ҳәм қурылыс тараўында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў механизмин және де жетилистириўдиң тийкарғы жөнелислери белгилеп берилген. Сондай-ақ, имараттың сыртқы көринисин өзгертиўди келисиў, объектти қайта ықшамластырыў ҳәм реконструкция етиўге рухсатнама бериў, Архитектура-жобаластырыў тапсырмасын ислеп шығыў, жойбар-смета ҳүжжетлерин келисиў, қурылыс-монтаж жумысларын әмелге асырыўға рухсатнама бериў, жеке тәртипте үй-жай қурыўға (реконструкция етиўге) рухсатнама бериў ҳәм қурылысы (реконструкциясы) жуўмақланған имаратты қабыл етиў бойынша мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламентлери тастыйықланды.
Усы қарарға тийкар тастыйықланған объектти қайта ықшамластырыў ҳәм реконструкция етиўге рухсатнама бериў бойынша ҳәкимшилик регламентиниң 2-бабында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиң тәртиби белгилеп берилген. Бунда арза бериўшилер рухсатнама алыўы ушын мәмлекетлик хызметлер орайына өзи келип мүрәжат етеди ямаса бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталынан мәмлекет хызметинен пайдаланыў ушын дизимнен өтеди. Пуқара өзи келип мүрәжат еткен тәғдирде мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкери арза бериўши атынан, интерактив мәмлекетлик хызметлер порталынан мүрәжат еткен болса арза бериўши ғәрезсиз рәўиште усы регламенттиң 2-қосымшасына муўапық форма бойынша мәмлекетлик хызметтен пайдаланыўы ушын сораўнаманы электрон тәризде толтырады. Арза бериўшиден усы бәнтте көрсетилмеген мағлыўматларды ҳәм де басқа ҳүжжетлерди талап етиўге жол қойылмайды. Зәрүр мағлыўматлар рәсмийлестирилгеннен ҳәм сораўнама киргизилгеннен соң арза бериўши оны өз электрон санлы имзасы менен тастыйықлайды. Мәмлекетлик хызмет көрсетилгени ушын ең кем айлық ис ҳақының 30 пайызы муғдарында жыйым өндириледи. Сораўнама келип түскеннен соң мәмлекетлик кадастр бир жумыс күни ишинде бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы жуўапкер органға имараттың дийўаллары режеси, кесими (бар болса), фасад ҳәм кадастр пасторты нусқасының электрон көринисин жибереди. Жуўапкер орган орынға барып, объекттен келип шыққан ҳалда, объектти қайта ықшамластырыў ҳәм реконструкция етиў имканиятларын үйренип шығады. Жуўапкер орган төрт жумыс күни ишинде қанаатландырылмаған жуўабын ямаса рухсатнамасын электрон тәризде жибереди.
Ал, қурылысы (реконструкциясы) жуўмақланған имаратты қабыл етиў бойынша мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң ҳәкимшилик регламентинде жоқарыдағыдай арза бериўшилер объектлерди пайдаланыўға қабыл етиў ушын ушын мәмлекетлик хызметлер орайына өзи келип мүрәжат етеди ямаса бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталынан мәмлекет хызметинен пайдаланыў ушын дизимнен өтеди. Сораўнама киргизилгеннен соң арза бериўши оны өз электрон санлы имзасы менен тастыйықлайды ҳәм мәмлекетлик хызмет көрсетилгени ушын ең кем айлық ис ҳақының 30 пайызы муғдарында жыйым өндириледи. Сораўнама толтырылған ўақыттан баслап бир саат ишинде тийисли мәмлекетлик кадастр филиалына жибериледи. Мәмлекетлик кадастр филиалы сораўнама келип түскен күннен баслап бес жумыс күни ишинде орынға барып, объектти үйренип шығады, техник инвентаризацияны әмелге асырады ҳәм акт жойбарын таярлайды ямаса қанаатландырылмаған себебин ҳәм нызам ҳүжжетлери нормаларын көрсеткен ҳалда оны таярлаўды бийкар етеди.
Және соны да айтып өтиўимиз керек, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 15-февральда «Мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын буннан былай да комплексли раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди. Қарарда
2019-жыл 1-июньнен баслап физикалық ҳәм юридикалық шахслар мәмлекетлик хызметлер орайларында дизимнен өткен жерине ҳәм юридикалық шахслардың почта мәнзилине (жасаў орнына) қарамастан, мәмлекетлик хызметлерди экстерриториал принцип бойынша алыўға ҳақылы деп көрсетилген. Сондай-ақ, мәмлекетлик хызметлерди алыў ушын Өзбекстан Республикасы бирден-бир интерактив мәмлекетлик хызметлер порталы арқалы мүрәжат еткенде мәмлекетлик бажы, жыйымлар ҳәм басқа да төлемлер Орайлар арқалы ямаса тиккелей хызмет көрсететуғын уйымларға мүрәжат еткенде төленетуғын суммадан 90 пайыз муғдарында төленеди делинген.
Буннан бизге мәлим мәмлекетлик хызметлер енгизилиўи халыққа көрсетилип атырған хызметлердиң және еки есеге артыўын көрсетпекте.
Бул болса өз гезегинде «Пуқаралар емес ҳүжжетлер ҳәрекетленеди» ураны астында пуқаралардың ўақтын үнемлеўге, артықша әўерегершилик ҳәм шығындарлыққа жол қоймаўға алып келеди.

Дилафруз ӨТЕНИЯЗОВА
МХО бөлим баслығы
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы