лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Суд пуқараға жарийма белгиледи, бирақ қағыйда бузғаны ушын емес (you tube тармағында тарқалған видео бойынша)

Хабарыңыз бар кейинги ўақытларда пуқаралар тәрепинен ЖПХ хызметкерлерин хызмет бабында видеоға түсирип интернет тармағында «өз хызметин билмейди» мазмунында видеолар тарқалмақта.
Дурыс, гей бир ЖПХ хызметкерлери айрым ўақытлар қәтешиликке жол қойған болыўы мүмкин, бирақ нызам алдында ҳәмме тең болғанындай, ҳәр қандай ҳуқықбузыўшылық ҳарекетлер белгиленген тәртипте жуўап береди.
Усындай ҳәрекетлердиң бири Нөкис қаласы Орайлық Дийхан базары жанында транспорт басқарыўшысы ҳәм ЖПХ хызметкерлери арасында болып өтти.
2019-жылдың 25-май күни саат 19:30 әтирапларында пуқара А.С өзиниң «Малибу» маркалы автомашинасы менен Е.Алакөз көшеси арқалы бурылып келип Нөкис Дийхан базары алдындағы бәндирги жанынан өтип турған қосымша жолынан өткен ўақтында Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги Жол ҳәрекети қәўипсизлиги басқармасы Жол патрул хызметкери инспекторы А.Е. тәрепинен иркиледи ҳәм «Жол ҳәрекети қағыйдалары»ның 5.12-бәнти талапларын бузғанлығын айтып транспорт басқарыўшысынан ҳүжжетлерин сорайды. А.С. ҳеш кандай кағыйданы бузбағанлығын айтаты, бирақ инспектор оны жол ҳәрекети кағыйдаларын бузғанлықта айыплағанлығы себепли пуқара уялы телефоны арқалы видеоға түсирип, инспекторға қарата «Ақмақ» сөзин қайта-қайта қолланып, ҳәр түрли сөзлер менен бир неше мәрте ҳақаратлайды ҳәм түсирген видеосын интернет тармағы арқалы жәриялайды.


Қарақалпақ мәмлекетлик университети прoфессоры М.Қудайбергеновтың Нөкис, ИИО ЖМБ 5-санлы ИИБ баслығына жоллаған хатында «Ақмақ» сөзи ҳақарат сөзлер қатарына киретуғынлығы көрсетилген.
А.С. шахстың қәдир қымбатын қасттан кемситиў, ҳақаратлы сөзлер айтқан ҳәрекетлери менен Өзбекстан Республикасы Ҳәкимшилик Жуўапкершилиги хаққындағы Кодекстиң 41-статясында нәзерде тутылған ҳуқықбузарлықты ислеген. Дурыс мың қыяллар менен жолда транспорт басқарып жүрген адамды тийкарсыз айыплағаннан кейин ҳәрқандай адамның ашыўы келиўи анық, оның үстине инспектор ҳақыйқаттан да жол ҳәрекети кағыйдаларын толық билмесе.
Ҳақаратланып атырған инспектор жуўап қайтарыў ушын ҚР ИИМ ЖҲҚБнен видеокамера менен эвакуатор автомашинасын шақырады ҳам арада жәнжел келип шығады.
Жоқарыда көрсетилген ўақыя бойынша болып өткен судта ҳуқықбузыўшы А.С ЖПХ хызметкерине қарата ҳақарат сөзлер айтканын мойынлайды, бирақ жол ҳәрекети қағыйдаларын бузбағанлығы туўралы көрсетпе береди ҳәм инспектордан ҳақаратлағаны ушын кеширим сорайды.
Инспектор А.Е менен транспорт баскарыўшысы арасында келиспеўшилик келип шығып, хызмет бабында қәтеликке жол қойғаны ушын лаўазымынан босатылады. Кең жәмийетшилик алдында кемситилгени ҳәм ҳақаратланғаны ушын инспектор ҳуқықбузыўшыға кеширим бермейди.
Суд мәжилисинде көрсетпелерди тыңланып, хуқуқбузыўшының кеширим сорағанын ҳәм шаңарақлық жағдайын есапқа алып, суд тәрепинен А.С.ға Өзбекстан Республикасы ҲЖҳКниң 41-статясында көрсетилген ҳуқықбузарлықты ислеген деп есаплайды ҳәм ең кем ис ҳакысының 20 есеси муғдарында жәрийма жаза шарасын белгиленди.
Еслетип өтемиз, ҳуқықбуыўшының бул ҳәрекети бириниши мәрте емес. Буннан алдын ол 2018-жыл 1-август күни ӨзР ҲЖҳКниң 1283-статясы 1-бөлими менен, 2018-жыл 18-ноябрь күни сол Кодекстың 187-статясы менен 101.306 сум ҳәм 2019-жыл 4-май күни сол Кодекстың 128-статя 1-бөлими менен 101.365 сум жарыйма жазасы белгиленип, ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылған.
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы