лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Онлайн кем тәминленгенлердиң ойыншығы ма?

Онлайн – виртуал, интернет тармағындағы ис-ҳәрекетлер тек ғана жарлы қатламның қызығыўшылығы яки турмыс тәризи екенлигин көп ғана экспертлер атап өтпекте. Бул көз-қараслар ҳаққында алдын россия басылымларында көп таныс болған едим. Жақында «АИФ» газетасында жәрияланған «Фастфуд для плебса» деп аталған мақаладағы пикирлер мениң пытыраңқы пикирлеримди бир жерге жәмлестиргендей болды. Төменде мақаладағы айрым әҳмийетли пикирлерди келтирип өтиўди мақул көрдим.

Онлайн хызметлер, гаджетлер, социаллық тармақ, мессенджерлер жәмийеттиң жарлы қатламының электрон фаст-фуд (тез таярланатуғын аўқат)ына айланды. Ал офлайн – яғный компьютер технологияларысыз алатуғын нәрселер, көпшилик ҳалатларда бай қатламлардың үстемлиги, олардың қурғынлылығының белгисине айланып бармақта.

Байлар ҳәм шоу-бизнес әлеми жулдызлары гаджетлерден «мийди уўлап», өмирден толық мәнисинде рәҳәтлениўге кесент ететуғынлығы ушын ўаз кешип атырғанлығын атап өтеди. Социаллық тармақта «отырыў» ды темеки шегиў менен теңлесетуғын жаман әдет сыпатында көреди. Мәселен, дүнья жүзине белгили Элтон Джон визуаллықты жаман көреди, оның орнына реал өмирди жақсы көреди. Қосықшыға электрон почта арқалы жазыў мүмкин емес, бундай байланысты оның хызметкери алып барады. Джонни Депп те көп ўақытлардан берли мобиль телефон ҳәм гаджетти өз өмиринен өширип таслаған. Көп ғана дүньяға белгили инсанлар смартфорлардан қашып әпиўайы «гербиш» телефонлар, яғный хызмет түрлеринен тек ғана қоңыраў етиў ҳәм СМС жазыў мүмкин болған телефонлардан пайдаланып келмекте.

Гаджетлердиң және кемшилик, зыянлы тәрепи бар. Ольга Четверикова «Электрон девайслар инсанларды яғный санасын басқарыўдың бири» деп атап өтеди. Гаджет бизлерди кодластырып алады, ондағы жайластырылған программалар адамның не менен шуғылланып, нении ойлап атырғанлығын анықлайды. Гаджетлерди ойлап тапқан адамлардың өзлери олардың көп пайдаланыўдан өзин тыйып атыр. Қәнигелердиң яғный тренерлер, репетиторлардың хызметинен пайдаланыў қымбатқа түсиўи мүмкин, лекин қурғын жасайтуғын инсанлар бул шығынларды төлеўге таяр. Кем тәминленген болса гаджетлер ҳәм смартфонлардан көп пайдаланады. Онлайн тармақта болса кем тәминленген адамлардың балалары арзан онлайн курслар, ҳәр қыйлы шоуларды көреди, тренерлер менен спортзалда шуғылланыўдың орнына видеосабақлардан пайдаланады.

Бир нешше жыллардан берли батыс Европа еллериндеги ири корпорациялардың басшылары өз балаларын гаджетлерден пайдаланыў қадаған етилген жеке мектеплерде оқытады. Бул мектеплерде компьютерлерден пайдаланбайды, оқыўшылар әпиўайы ҳалда пор, тахтаның жәрдеминде билим алады. Себеби бай ата-аналар компьютерге үңилип өскен бала шет тиллерин кем биледи, депрессияға мейиллиги жоқары, «цифрлы ойсызлыққа» мейиллиги жоқары болады.

Гаджетлер ҳәм интернеттен толық ўаз кешиў де ақылсызлық болыўы мүмкин. Бирақ, балаларымызды онлайнда кем «отырыўды» үйретип, ғәрезли болып қалыўының алдын алыўымыз керек.

Х.Атажанов.
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы