лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек

Бийҳәзил, усындай аудио мүрәжат пенен Москвалы художник Ольга Шурыгина (Olga Shurygina) журналистлерден жәрдем сорады. Мүрәжат текстин нәзериңизге усынамыз.
«Мениң атым Ольга Шурыгина Москвадан келген художникпен. Ҳәзирги ўақытта Мойнақта аймақ турғынлары ҳәм Арал машқаласына арналған оғада әҳмийетли көркем жойбар ислеп атырман. Идея әпиўайы болғаны менен орынланыўы қурамалы. Мен 2 мың керамика тарелка жыйнап, соң оннан Аралдың қурыған ултаны, Мойнаққа жақын жерде «Теңиз сағымы»н жаратаман. Ҳәзирге шекем адамлардың жәрдеми менен тек ғана 600ден аслам тарелка жыйналды.
Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек
 
Ҳәр бир керамика тарелка оғада әҳмийетли, себеби дәрьяның ҳәр бир тамшы суўы сол дәрья суўын қурағанындай, ҳәр бир адамның әкелген тарелкасы бул жойбардың үлкенирек ҳәм сулыўрақ болыўына үлес қосады. Сонлықтан, бул жойбарға итибарсыз болмаған инсанлардан жәрдем сорап мүрәжат етпектемен. Имканыңыз бар болса бул жойбарға қәлеген өлшемдеги, реңдеги, таза болсын, гөне болсын тарелка берсеңиз. Ең баслы шәрт бул керамикадан исленген болыўы керек. Сизден өтиниш етер едим, керамика тарелканы Нөкис қаласындағы Ратмина мийманханасына усы жылдың 2-3-4-сентябрь күнлери өзиңизге қолайлы ўақытта әкелип берсеңиз. Бул сизиң дөрележақ «Теңиз сағымы» атлы жойбарымызға қосқан үлкен бийминнет хызметиңиз болады. Және соны да айтар едим, 7-сентябрьге шекем Мойнақ қаласында болып қалсаңыз Сиз бенен танысыўдан қуўанышлы боламан, алдыннан рахмет!»
 
Биз Ольганың өзи менен телефон арқалы сөйлесип, бәлким қатаң бир өлшемдеги тарелка керек болатуғын шығыр, дегенимизде ол бизге былай жуўап берди.
«Қәлеген тарелка әкелсе болады. Ең баслысы инсан бизге керек өлшемдеги емес, ал өз тарелкасын таңласа болды. Бул оның усы жойбардағы бөлекшеси болады».
 
Makan.uz сайты атынан ҳәр бир бириңизден бул өтинишке бийитибар болмастан өз үлесиңизди қосыўға шақырып қаламыз.
 
Төменде дөрележақ инсталяцияның эскизи ҳәм художниктиң фото сүўретин көрсеңиз болады.
Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек
 
Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек
 
Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек
 
Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек
  
Арал сағымын жаратыў ушын керамика тарелка керек
 
 
Лола Қаллыханова,
журналист
Makan.uzскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы