лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Жас журналист Фурқат Юсуповтың туўылған күни кең түрде белгиленди

Бүгин 11-декабрь күни Бердақ миллий музейинде жас журналист, «Өзбекстан белгиси» көкрек нышаны ийеси Фурқат Юсуповтың туўылған күни мүнәсибети менен еслеў кешеси өткерилди.Кешеге марқумныӊ туўған-туўысқанлары, устазлары ҳәм дослар және студент-жаслар қатнасты.
Илажда ҚМУ руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлими баслығы И.Жуманиязов, Өзбекстан Жаслар аўқамы ҚР Кеӊеси баслығының орынбасары И.Абдикаликов ҳәм туўған-туўысқанлары шығып сөйлеп, Ф.Юсуповтың жоқары адамгершилик пазыйлетлери, көпшиликке үлги болатугын ийгиликли ислерин еске алды.
Сондай-ақ устазлары М.Жумамуратова ҳәм З.Қожықбаевалар шәкиртиниң студентлик дәўириндеги белсендилиги ҳәм шөлкемлестириўшилик қәбитети ҳаққында толқынланып айтып берди.
Илаж даўамында жас журналисттиң өмири ҳаққында исленген ҳүжжетли фильм ҳәм Қарақалпақстанға хизмет көрсеткен артист Сарбиназ Аннакулова тәрепинен атқарылған композиция илаж қатнасыўшыларының кеўлин елжиретип, көзлерине жас елеслетти.
Мағлыўмат орнында, Фурқат Юсупов 1992-жыл 11-декабрде Хорезм ўалаятының Хийўа районында туўылған. 2015-жыл Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниӊ Қарақалпақ филологиясы факультети Журналистика тәлим бағдарын тамалаған.
2012-жылы «Журт келешеги» таӊлаўында «Публицистика» бағдары бойынша Қарақалпақстан Республикасы Республика финал басқышында жеӊисти қолга киритип, диплом менен сыйлықланды.
2013-жылы «Жас исбилерменлер» мәсләҳәт орайы тәрепинен өткерилген семинар-тренингде белсене қатнасқаны ушын, «Жас журналистлер клубы» қысқы оқыў семинар-тренинглеринде тренерлик еткени ушын сертификаты менен, 2014-жылы «Адолат» СДП тәрепинен өткерилген «Қонун устувор бўлган жойда адолат бор» таӊлаўыныӊ «Интернет журналистикасы» номинациясы бойынша 3-орынды ҳәм «Жылды еӊ белсенди жас журналисти» таӊлаўыныӊ «Интернет журналистикасы» номинациясында 2-орынды, Ташкент қаласында өткерилген «Жас журналистлер медиа-тренинги»нде белсене қатнасқаны ушын сертификат пенен сыйлықланған.
2015-жылы Юнеско, Үргенш мәмлекетлик университети, ННТ «KRASS», Өзбекстан миллий университети тәрепинен өткерилген «Экологическая журналистика в целях устойчивого развития» семинар-тренингинде белсендилиги ушын сертификаты менен сыйлықланып, 2016-жылы «Миллий интернет танлови»нда оныӊ «KRuz.uz» сайты «Икки тилда яратилган энг яхши сайт» номинацияси бойынша жеӊимпаз болды.
2016-жылы Ташкент қаласында өткерилген «Жас журналистлер медиа-тренинги»нде белсенди қатнасқаны ушын сертификат менен, 2017-жылы Өзбекстан Жаслар аўқамы Орайлық Кеӊеси ҳам Республика Жас дөретиўшилер Кеӊеси тәрепинен өткерилген «I Республика жас дөретиўшилер форум»ын өткериўде белсендилиги ушын сертификаты, 2017-жыл 27-июнь күни «Kruz.uz» сайтындағы материаллары ушын Қарақалпақстан Республикаси Ишки ислер министрлиги, Исбилерменлер ҳәрекети Өзбекстан Либерал-демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеӊеси ҳәм Өзбекстан каратэ миллий федерациясы Қарақалпақстан бөлими тәрепинен «Миннетдаршылық хаты», Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Карақалпақстан Республикасы Кеӊеси тәрепинен ҳүрмет жарлығы менен сыйлықланды.
Оныӊ 10 ға жақын илимий ҳәм 2000 нан зыяд мақалалары жарық көрген.
2015-жылы университет студентлери арасында «Жас журналист» таӊлаўына тийкар салған ҳам оны шөлкемлестириўде белсенди қатнасқан.
2017-жылы «Қарыйдар» газетасына редакторлық ўақтында газета тиражы 400 ден 3000 ға шекем көтерилип, басылымныӊ реӊли ҳәм жасларға сай форматта шығарды.
2018-жыл Өзбекстан Жаслар аўқамыныӊ “Өзбекстан белгиси” көкрек нышаны менен сыйлықланды.
Өмириниӊ соӊғы күнлеринде Өзбекстан Жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикасы Кеӊеси баспасөз хаткери болып иследи.

Парахат Ажимуратов
ҚМУ журналистика тәлим бағдары  3-курс студенти
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы