лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Ел хызметинде” газетасында жәрияланған мақалаға МОБның рәсмий жуўабы: мәмлекетлик орынлаўшыға “сɵгис” интизамый жазасы қолланылды

Усы мақалада, МОБ Нɵкис қаласы бɵлими мәмлекетлик орынлаўшысы тәрепинен суд қарарына тийкар пуқара С.А. үйинен шығарыў ҳаққындағы орынлаў ҳүжжетиниң орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде пуқара С.А.ның жасаў мәнзилине усы МПЖ, ИИБ ҳәм медицина бирлеспеси хызметкерлери қатнастырылғанлығы, бирақ нызам ҳүжжетлеринде усындай орынлаў ҳәрекетлерине медицина тараўы хызметкерлерин қатнастырыў кɵрсетилмегенлиги, cондай-ақ, атап ɵтилген орынлаў ҳүжжети бойынша бɵлим мәмлекетлик орынлаўшысы тәрепинен ден саўлықты сақлаў министрлигинен нызамсыз ҳалда С.А.ны емлеўханада емленип атырғанлығы бойынша мағлыўмат ҳәм кеселлик тарийхынан нусқа берилиўи соралғаны кɵрсетилген.
Анықланыўынша, ПИБ Нɵкис районлараралық судының 2018-жыл 25-июль күни даўагер Д.А.ның жуўапкери С.А.ны Нɵкис қаласы 23-киши районындағы үйинен мәжбүрий шығарыў ҳаққындағы орынлаў ҳүжжети, Бюроның Нɵкис қаласы бɵлими ис жүритиўине 2018-жыл 24-августь күни даўагер тәрепинен усынылған ҳәм орынлаў иси жүритиўи қозғатылған.

Ɵзбекстан Республикаси Президентиниң 2017-жыл 30-майдағы ПҚ-3016-санлы Қарарының 3-баб 11-бәнтинде Бюроға “мәмлекетлик органлары ҳәм басқа органлар ҳәмде шɵлкемлердиң лаўазымлы шахсларынан зәрүр ҳүжжетлер ҳәм мағлыўматлар алыў, сондай-ақ, орынланыўы мәжбүрий болған кɵрсетпелер бериў” ўәкиллиги берилген.

Буннан тысқары, Ɵзбекстан Республикасы “Суд ҳүжжетлери ҳәм басқа органлар ҳүжжетлерин орынлаў ҳаққында”ғы Нызамның 84-статьясына муўапық, мәмлекетлик орынлаўшысына берилген ҳуқықлардан пайдаланған ҳалда орынлаў ҳәрекетлери барысында жәмийетлик тәртипти сақлаў ҳәм мәжбүрий орынланыўды тәмийинлеўде пайда болған тосқынлықларды сапластырыў мақсетинде (бу киби орынлаў ҳүжжетлериниң орынланыўын тәмийинлеўде әмелиятта ушырап атырған жуўапкер ҳәм даўагер бир-бирине, сондай-ақ, ҳәкимият органы хызметкерлерине тән жәрақатларын жеткизиў ҳалатларының алдын алыў мақсетинде) ИИБ ҳәм тез жәрдем кɵрсетиў хызметкерлери қатнастырылған.

Жоқарыда атап ɵтилген суд қарары орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде 2019-жыл 6-март күни мәмлекетлик орынлаўшысы тәрепинен жасаў мәнзилине барылғанында жуўапкер С.А. 5-март күни емлеўханаға жатқанлығы анықланған ҳәм орынлаў ҳәрекетлерин әмелге асырыў имкәнияты болмаған.
Сонлықтан, орынлаў ҳәрекетлерин әмелге асырыўға тосқынлық қылатуғын объектив жағдайларды анықлаў мақсетинде, жуўапкер С.А. ның ҳақыйқаттан ҳәм стационар тәртибинде емлеўханада емленип атырғанлығын анықлаў ушын 6-март күни Нɵкис қаласы медицина бирлеспесине сораўнама жиберилген ҳәм кеселлик тарийхынан нусқалары алынып ис материалына қосылған.

Орынлаўшы исбилерменди шет елге шығармаўға ҳәрекет етти
Сондай-ақ, мақалада, Бюро хызметкерлери тәрепинен пуқара М.А.ға сыртынан жәрийма қоллаў, банкке нызамсыз рәўиште тапсырма бериў ҳәм қарыздардың шет елге шығыў ҳуқықын ўақтынша шеклеў ҳалаты кɵрсетилген.
Анықланыўынша, ПИБ ислери бойынша Нɵкис районлараралық судының 2012-жыл 27-ноябрь күнги бийлигине кɵре, қарыздар М.А.дан ɵндириўши С.С.тиң пайдасына, перзентиниң тәмийнаты ушын 2012-жылдан 21-ноябрьден баслап ҳәр айдағы ис ҳақы ҳәм басқа дәраматларының ¼ муғдарында алимент ɵндириў ҳақкындағы орынлаў ҳүжжети 11.12.2012-жыл 11-декабрь күни алдынғы суд орынлаўшыларының Нɵкис қаласы бɵлими ис жүритиўине келип түскен ҳәм орынлаў иси жүритиў қозғатылған.
Қарыздар М.А. 2012-жыл 21-ноябрьден 2014-жыл 10-февральға шекем алимент напақасын тɵлемегенлиги себепли қарыздарлық жумыссызлық есабынан 2 278 345 сумды қураған.
Соннан кейин, қарыздар 2014-жыл 10-февральдан баслап Нɵкис районындағы жуўапкершилиги шекленген жәмийетте ислеп, ҳәр айдағы ис ҳақысынан дәрамат салығы ҳәм пенсия жәмғармасы тɵленип келингенлиги, лекин, ɵз перзентиниң тәмийнаты ушын алимент напақасын тɵлемегенлиги ҳәмде 2019-жыл 1-сентябрь ҳалатына қарыздарлық 11 709 031 сумды қурағаны анықланған.
Мәмлекетлик орынлаўшысы И.Х. тәрепинен жыллар даўамында тɵленбеген алимент қарыздарлығын ɵндириў мақсетинде, нызамсыз рәўиште жәмийеттиң есап-бетине инкассо шеклеўи қойылып, усы күнниң ɵзинде тийисли қарыздарлық ɵндирилгенҳәм ɵндириўши С.С.тың атына аш

ылған пластик картасына толық ɵткерип берилген.

Мәмлекетлик орынлаўшысы И.Х. мәжбүрий орынлаў ҳәрекетлери барысында әмелге асырған ис ҳәрекетлери басқарманың оператив жыйналысында кɵрип шығылып, оған “сɵгис” интизамый жазасы қолланылған.

Сондай-ақ, Нɵкис қаласы ҳәкимшилик судының 2019-жыл 26-декабь қарары менен мәмлекетлик орынлаўшысының қарыздар М.А.ның қарсысына Ɵзбекстан Республикасы ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 1982-статьясы менен жәрийма салыў қарары тийисли тәртипте рәсмийлестирилмегенлиги себепли бийкар қылынып, ис жаңадан Бюроның Нɵкис қаласы бɵлими тәрепинен кɵрип шығылыўы белгиленген.

Усы жерде атап ɵтиўимиз тийис, суд тәрепинен ҳәкимшилик жәрийма салынған М.А. айыпсыз деп таўылмастан, ҳәкимшилик иси қайта кɵрип шығыў ушын бɵлимге қайтарылғанлығы себепли, ис Ɵзбекстан Республикасы ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң
36-статьясы тәртибинде қайта кɵрип шығылмақта.
Буннан тысқары, Нызамның 9-статьясында “орынлаў иси жүритиўинде ɵндириўши ҳәм қарыздар тәреплер есапланыўы” белгиленген болып, усы себептен қарыздар М.А.орынлаў иси бойынша исбилермен емес ал, физикалық шахс болып есапланады.

Ɵзбекстан Республикасы Бас прокуратурасы, Ишки ислер Министрлиги ҳәм Мәмлекетлик қәўипсизлик хызметиниң 2019-жыл 23-октябрьдағы қарары қосымшасы менен тастыйықланған Режениң 20-бәнтинде кɵрсетилген талапларға муўапық шеклеўди алып тастаўға тийкар болмайтуғынлығы, бирақ Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 6-октябрь күнги 808-санлы қарары менен тастыйықланған Режениң 1-бабы 8-бәнти талапларына әмел қылынған жағдайда шеклеўди алыўға тийкар болыўы кɵрсетилген.
Сол себепли, мәмлекетлик орынлаўшының қарыздар М.А.ның қарсысына Ɵзбекстан Республикасынан шығыў ҳуқықын ўақтынша шеклеў ҳаққындағы қарары нызамлы есапланады.
Сондай-ақ, мақалада, Бюро хызметкерлери тәрепинен пуқара Б.Д.сыртынан ең кем ис ҳақының 15 есеси муғдарында жәрийма қолланылғаны ҳәм бул жәрийма салыў қарары суд тәрепинен бийкар етилгени кɵрсетилген.
Анықланыўынша, ПИБ Нɵкис районларара судының 2013-жыл 15-январьдағы қарарына кɵре, қарыздар А.Б.дан ɵндириўши М.Х. ның пайдасына, тәрбиясындағы жас ɵспирим перзентиниң тәмийнаты ушын ҳәр айдағы ис ҳақы ҳәм басқа дәраматларының ¼ муғдарында алимент ɵндириў белгиленген.

Мәжбүрий орынлаў ҳәрекетлери даўамында, мәмлекетлик орынлаўшы тәрепинен Нызамның 64-статьясына тийкар, қарыздар А.Б.ның жумыс орнына оның айлық ис ҳақы ҳәм басқа дәраматларынан алимент напақасын услап қалыў бойынша талапнама жиберилген.
Усы талапнама шәртлериниң орынланыўы мәмлекетлик орынлаўшы тәрепинен тексерилгенде, қарыздардың жумыс орны лаўазымлы шахслары тәрепинен Ɵзбекстан Республикаси Әдиллик министриниң 2019-жыл
8-июльдағы 157-буйрығы қосымшасының 14 ҳәм 18-бәнти талаплары, яғный қарыздардың ис ҳақысынан бир неше айлар даўамында кешиктирип ɵндириўшиге жеткизилгенлиги ҳәм Ɵзбекстан Республикасы Шаңарақ Кодексиниң 99-статьясы талаплары бузылып ҳәр айдағы алимент напақасы кем муғдарда усланып келинген.
Усыларға тийкар, қарыздардың жумыс орны, яғный жәмийет басшысы Б.Д.ның қарсысына жоқарыдағы нызам ҳүжжетлерин бузғанлығы ушын Ɵзбекстан Республикасы ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 1982-статьясы менен жәрийма қолланылған.

Бул ис ҳәрекетлери менен Ɵзбекстан Республикаси Әдиллик министриниң 2019-жыл 8-июльдағы 157-буйрығы қосымшасының 13, 14 ҳәм 18-бәнти талаплары бузылып ис бериўши тәрепинен 5 жыл даўамында қарыздарға салық ҳәм пенсия жәмғармасы ҳәм басқа да мәжбүрий тɵлемлер услап қалынып ис ҳақысын тɵлеп келип, лекин қарыздардың ɵз перзенти тәмийнатына бийпарўалық пенен қарап, алимент напақасы бойынша талаплар қасттан бузылып келинген.

Нɵкис қаласы ҳәкимшилик судының 2019-жыл 19-декабрьдеги қарары менен мәмлекетлик орынлаўшысының қарыздар Б.Д. ның қарсысына Ɵзбекстан Республикасы ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққындағы Кодекстиң 1982–статьясы менен жәрийма салыў қарары тийисли тәртипте рәсмийлестирилмегенлиги себепли бийкар қылынып, ис Бюроның Нɵкис қаласы бɵлими тәрепинен жаңадан кɵрип шығылыўы белгиленген.

Суд тәрепинен ҳәкимшилик жәрийма салынған Б.Д. айыпсыз деп таўылмастан, ҳәкимшилик ис қайта кɵрип шығыў ушын бɵлимге қайтарылғанлығы себепли ис ХЖҳК ның 36 –статьясы тәртибинде қайта кɵрип шығылмақта.

Буннан тысқары, мақалада, Бюроның Қараɵзек районы бɵлими хызметкерлери тәрепинен пуқара М.Т.ны киритиўи белгиленген үйге киритилмей атырғанлығы, бюро хызметкерлерине шара кɵриўди сорап жазған мүрәжаты районлық бɵлимниң ɵзине жиберилгенлиги кɵрсетилген.
Анықланыўынша, пуқаралық ислери бойынша Нɵкис районлараралық судының 2018-жыл 20-декабрь күнги шешиўши қарарына кɵре, даўагер М.Т.ның марҳум С.Ж.ға тийисли болған Қараɵзек районы О.Нурымбетов кɵшесинде жайласқан үйиннен пайдаланыў ҳуқықын белгилеў ҳәм усы үйге 2006-жыл 13-июльда туўылған К. исмли перзенти менен бирге пайдаланыў ушын мәжбүрий киритиў ҳақкындағы орынлаў ҳүжжети, Бюроның Қараɵзек районы бɵлими ис жүритиўине 2019-жыл 21-майда келип түскен ҳәм орынлаў иси жүритиўи қозғатылған.
Ҳәзирги күнде, даўагер М.Т. 2020-жыл 2-февраль күни Бюроның Қараɵзек районы бɵлими баслығы атына арза менен мүрәжат етип, ɵз арзасында жоқарыдағы суд қарарының орынланыўын 10 күн мүддетке кешиктирип турыўды сораған ҳәм усы арза ҳәмде Нызамның 33-статьясына тийкар суд қарары орынланыўы 10 күнлик мүддетке кешиктирилген.
Сондай-ақ, даўагер М.Т.ның Бюроның Қараɵзек районы бɵлими хызметкерлери тәрепинен суд қарары орынланбай атырғанлығы бойынша басқарма баслығы атына берген арзасы 2019-жыл 12-сентябрьде дизимге алынып, Ɵзбекстан Республикасы Бас прокурорының 2017-жыл 24-ноябрь күнги 165-санлы буйрығы менен тастйықланған қосымшасы қолланбасының 3-бɵлими 3.2. бәнтине тийкап мүрәжатты тийисли тәртипте кɵрип шығыў ушын Бюроның Қараɵзек районы бɵлимине жиберилген ҳәм бɵлим тәрепинен кɵрип шығылған.


Мәжбүрий орынлаў бюросы
Қарақалпақстан Республикасы
басқармасы
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы