лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Өзбекстан Республикасы Президентиниӊ Олий Мажлисге мүрәжаты (даўамы)

Алдағы ўақытларда жазғы Азия ойынларының бирин өзимизде өткериў бойынша перспективалы жоба ислеп шығыў керек, биз буған мүнәсиппиз – Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлиске Мүрәжатында жәмийетте саламат турмыс тәризи ҳәм спортты және де ғалабаластырыў мәселесине де айрықша дыққат қаратылды, деп жазады ӨзА.
– Жәмийетте саламат турмыс тәризин енгизиў, дене тәрбиясы ҳәм спортты және де ғалабаластырыў алдымызда турған және бир әҳмийетли ўазыйпа есапланады. Бул мәселеде ҳәммемиз биргеликте ҳәрекет етиўимиз керек.
Алдағы ўақытларда жазғы Азия ойынларының бирин өзимизде өткериў бойынша перспективалы жоба ислеп шығыў керек, биз буған мүнәсиппиз – Шавкат Мирзиёев
Спортты жедел раўажландырыў, халықаралық жарысларда жоқары нәтийжелерге ерискен спортшыларды хошаметлеў ҳәм қоллап-қуўатлаўға буннан кейин де үлкен әҳмийет беремиз. Жас әўладымыз арасында спортты ғалабаластырыў мақсетинде ең шетки районларда да балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеплерин шөлкемлестиремиз.
2020-жылы Токиода өткерилетуғын жазғы Олимпиадаға таярлықты ҳәзирден баслаўымыз керек.
Және бир әҳмийетли мәселе – елимизде қысқы спорт түрлери бойынша халықаралық талаплар дәрежесинде спортшылар таярлаўдың нәтийжели системасын жаратыў керек.
Ташкент қаласында қурылып атырған «Ҳумо» муз спорты сарайы, сондай-ақ, жақында Ташкент ўәлаятының Амирсой дем алыў орайында иске түсирилетуғын заманагөй комплекс те усы мақсетлерге хызмет етеди.
Тилекке қарсы, ҳәзирге шекем елимизде Олимпия ямаса Азия ойынлары сыяқлы абыройлы спорт жарыслары өткерилмеген. Сол себепли жақсы нийет пенен алдағы ўақытларда жазғы Азия ойынларының бирин өзимизде өткериў бойынша перспективалы жоба ислеп шығыўды баслаўымыз керек, – деди Президент.
«Өзбекстан тарийхы» каналы шөлкемлестириледи
Өзбекстанның даңқлы тарийхын жаңадан, жақсы үйрениў ушын ғалаба хабар қураллары, Интернет ресурсларынан кең пайдаланыў оғада айрықша әҳмийетке ийе екенин бәршемиз жақсы түсинемиз. Усы мақсетте МТРК компаниясы қурамында «Өзбекстан тарийхы» каналын шөлкемлестирип, илимий жәмийетшилик, дөретиўши зыялыларымыз бенен биргеликте оның бағдарламаларын пуқта қәлиплестириў керек, – деди Президент.
Сондай-ақ, «Ўатанымыз тарийхынан көринислер» дүркининде турақлы түрде илимий ҳәм илимий-жәмийетлик китапларды баспадан шығарып барыў мақсетке муўапық, деп ойлайман.
Президент тарийхты үйрениў мәселелерине тоқтала отырып, елимиз музейлеринде сақланып атырған тарийхый экспонатларды толық хатлаўдан өткериў, ҳәр бир музейдиң каталогын жаратыў кереклигин атап өтти.
Министрлер Кабинетине бир ай мүддетте бул ўазыйпаларды әмелге асырыў ушын тийисли илажлар ислеп шығыў ўазыйпасы жүклетилди.
Министрлер Кабинети ағзаларын Олий Мажлис тәрепинен тастыйықлаў әмелияты енгизиледи
Парламенттиң әҳмийетли қарарлар қабыл етиў ҳәм нызамлардың орынланыўын қадағалаў жумысын жеделлестириў керек.
Ҳәзирги ўақытта Конституцияға муўапық парламент Бас министрди тастыйықлайды. Бирақ, министрлерди лаўазымға қойыўда қатнаспайды. Сол себепли, Ҳүкимет ағзалары парламент алдында жуўапкершиликти жетерли дәрежеде сезинип атырғаны жоқ. Сонлықтан, Министрлер Кабинети ағзаларын Олий Мажлис тәрепинен тастыйықлаў әмелиятын киргизиўди усыныс етемен, – деди Президентимиз.
Болажақ министр парламент ағзалары алдында тараўды раўажландырыў бойынша өз бағдарламасын қорғасын ҳәм оған ерисиў жолларын тийкарлап берсин. Бир сөз бенен айтқанда, лаўазымға мүнәсип екенин дәлиллесин.
Өзбекстан Республикасы Президенти жанында Экспертлер кеңеси шөлкемлестириледи
Мәмлекетимиз басшысы Өзбекстан Республикасы Президенти жанында Экспертлер кеңесин шөлкемлестирип, оған сырт еллердеги абыройлы илимпазлар ҳәм әмелиятшыларды шақырыў зәрүрлигин атап өтти.

2019-жылдан баслап ҳәкимлер Халық депутатлары кеңеси баслығы болмайды

2019-жылы ҳәкимниң Халық депутатлары кеңеси баслығы сыпатында жумыс алып барыўына байланыслы тәртип бийкар етилиўи керек.
– Олий Мажлис палаталары басшыларына (Н.Йўлдошев, Н.Исмоилов) еки ай мүддетте усы мәселелерди депутат ҳәм сенаторлар арасында және орынлардағы ўәкилликли органларда кең түрде додалап, әмелий илажлар бағдарламасын қабыл етиў усыныс етиледи, – деди Президент.

2019-жылы Арал теңизиниң қурыған аймағында 500 мың гектарлық тоғайлық пайда етиледи

Президентимиз экологиялық қәўипсизлик, биринши гезекте, суў ҳәм тәбийғый ресурслардан ақылға муўапық пайдаланыў зәрүрлигин атап өтти ҳәм Суў хожалығы министрлигине 2019-жылы аймақтағы мәмлекетлердиң экспертлери менен биргеликте Орайлық Азияда суў ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў бойынша усынысларды ислеп шығыўы кереклигин көрсетип өтти.
«Биз Өзбекстанның басламасын қоллап-қуўатлағаны ушын БМШ Бас хаткери мырза Антониу Гутерриш және БМШның басқа институтларынан, бирге ислесиўши мәмлекетлерден миннетдармыз. Биз бар күш ҳәм имканиятымызды иске қосып, Арал бойындағы жағдайды жақсылаў бойынша ҳәрекетлеримизди және де күшейтемиз», – деп атап өтти мәмлекетимиз басшысы.
Арал теңизиниң қурыған аймағында келеси жылы және 500 мың гектарлық тоғайлық пайда етиледи.

Мүрәжатта көрсетилген ҳәр бир баслы бағдар бойынша орынланған жумыслар ҳаққында Бас министр ҳәр айда есап береди

Президентимиздиң Олий Мажлиске Мүрәжаты алдағы ўазыйпалар ҳәм мақсетлерди әмелге асырыўда баслы қолланба болып табылады. Соннан келип шығып, мәмлекетимиз басшысы быйылғы жылдан Мүрәжатта көрсетип өтилген ҳәр бир баслы бағдар бойынша орынланған жумыслар ҳаққында жоқары ўәкилликли органларда есапларды еситиў әмелиятын енгизиў зәрүрлигин атап өтти.
«Биз жаңа жылдан баслап сиясий турмысымызда жаңа бир әмелиятты енгиземиз. Кирип киятырған жылдың баслы ҳүжжети есапланған Мүрәжатта баян етилген ҳәр бир баслы бағдар бойынша әмелге асырылған жумыслар ҳаққында Бас министр ҳүкимет ағзалары менен бирге Сенат ҳәм Нызамшылық палатасы алдында ҳәр айда есап берип барады», – деди мәмлекетимиз басшысы.
Президентимиз, сондай-ақ, бул процести ғалаба хабар қураллары арқалы кең жәриялаў, усылайынша пуқаралар Мүрәжатта белгиленген ўазыйпалардың орынланыўы бойынша алып барылып атырған жумыслардан хабардарлығын тәмийинлеў имканияты жаратылыўын айтып өтти.

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы