лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Санлы экономика не ушын зәрүр?

Бүгинги күнде дүньядағы жүз берип атырған коронавирус пандемиясы шәраятында барлық мәмлекетлерде экономикалық кризислер жүз бермекте. Бул өз гезегинде мәмлекетлердиң социаллық тараўларына да тәсирин тийгизип үлгерди. Демек, адамлардың турмыс дәрежеси ҳәм жасаў шәраяты бурынғыдан жақсы болмайды. Пуқаралар арасында жумыссызлар саны көбейеди. Өз-өзинен белгили, табыс болмағаннан соң, азық-аўқатлық өнимлерди сатып алыў қыйынласады. Жақында раўажланған мәмлекетлердиң экономистлериниң болжаўларына қарағанда дүньяның 1,5 млрд жақын инсанлар ашлыққа ушырайды деген пикирлер билдирмекте.
Мәмлекетимиз басшысының басламасы менен быйыл «Илим, мәрипат ҳәм санлы экономиканы раўажландырыў жылы» деп белгиленди. Биз санлы экономикаға өтиўдиң биринши қәдемлерин басып атырмыз. Жақын бес жыллықта толық санлы экономикаға басқышпа-басқыш өтиўимиз лазым. Бул XXI әсирдиң ең тийкарғы талапларының бири есапланады. Ҳәзирги пандемия шәраятында санлы технологияның қәншелли әҳмийетли екенлигин және бир мәртебе зәрүр екенлигин дәлийлледи. Жақында ғана «Twitter» -хызметкерлерине «бир өмирге» аралықтан турып жумыс ислеўге рухсат берди. Бундай мысалларды көп келтириўге болады. Бул сиз өз үйиңизде отырып жумыс ислеп турақлы дәраматыңызға ийесиз дегени, мине басқа да көплеген турмыс хызмет көрсетиў компаниялары усы тәризде жумыс ислемекте.
Ҳәр бир инсан дәрамат табыў ушын ҳәрекет етиў керек. Буның ушын мәмлекетимизде пуқараларға имкәниятлар жаратылмақта. Буннан 3 күн алдын яғный, 11-май күни Президентимиз усы мәселеде Ҳүкимет басшылары менен пикирлесип, әҳмийетли ўазыйпаларды белгилеп алды. «Электрон ҳүкимет» шеңберинде 1,3 триллион сум муғдарында 104 жойбар, экономиканың реал секторында 5,3 триллион сум муғдарында 87 жойбар, телекоммуникациялар бағдарында 15,1 триллион сум муғдарында 35, аграр тараўда 24, 85 парклер бойынша 18 жойбар әмелге асырылыўы белгиленген. Президентимиз бул жумысларды келеси 2-3 жылда толық әмелге асырмасақ, ҳәр бир кешиккен жылымыз мәмлекетимизди 10 жыл артқа тартады, деп атап өтти.
Экспертлердиң пикиринше, келеси 3 жылда экономиканы санластырыў арқалы дүнья жүзиндеги 22 процент жумыс орынлары интернет технологиялары жәрдеминде жаратылады.
Сондай-ақ, мен усы жерде пикирлериңизди азмас өзгертпекшимен.
Бәршеңиздиң есиңизде болса, өткен жылы парламент сайлаўларында сиясий партиялар алдынғы дәўирдеги (2004, 2009, 2014-жыллар нәзерде тутылмақта) сайлаўларға қарағанда ғалаба хабар қураллары арқалы ашық айдынлық пенен жумыс алып барды. Яғный барлық сиясий партиялар сайлаўларда демократиялық принциплерге таянған ҳалда ҳәм сөз еркинлигин тәмийинленген тәризде теле дебатларда партиялар сайлаўалды платформаларын кең жәмийетшиликке ашып берди.
Есиңизде болса, көпшилик сайлаўшылар, ҒХҚ журналистлер ҳәм блогерлердиң дыққат итибары теле дебатларға қаратылды. Ҳақыйқатында да дебатларда сиясий партиялардың сайлаўалды платформасы ҳәм депутатлыққа көрсетилген талабанлардың узақты бүгиннен көрип билиў дәрежеси уқсаған интеллектуаллық билимлерин баҳалап берди десек қәтелеспеген боламыз.
Барлық ўатанласларымыздың, журналистлердиң ҳәм блогерлердиң дыққат итибары 2019-жыл 14-декабрь күнги «Өзбекстан-24» телеканалы арқалы болып өткен сиясий партиялардың сайлаўалды соңғы теле дебатында нәзер тасланған еди. Дебатта көп мәселелер, машқалалар ҳәм ўазыйпалар көтерилди. Атап айтқанда, Евроазия экономикалық аўқамы, Европа мәмлекетлери аўқамы, Жәҳан саўда шөлкемлерине мәмлекетимиздиң ағза болыўы қандай өзгерислер алып келеди деген әҳмийетли мәселелерге партия лидерлери пикирлерин билдирди. Дебат даўамында ӨзЛиДеП, Адолат, ХДП жақын келешекте санлы экономиканы мәмлекетимизде енгизиў ҳаққында пикирлерин алдынға сүрди. Лекин, МТДП мәмлекетимизде санлы экономиканы қабыл етиўге еле ерте екенлигин, бизде санлы экономикаға өтиў ушын жоқары билимлендириў тараўындағы реформаларды жуўмақлап алыўымыз ҳәмде усы бағдарда кадрлар мәселесин әҳмийетли екенлигин атап өткен еди.
Ҳәзирде дүньядағы раўажланған мәмлекетлер санлы экономиканы раўажландырыў бойынша мәмлекетлик программаларды әмелге асырмақта. Мәселен, узаққа бармаймыз, қоңсы Қазақстан Республикасы, 2018-2022 жж санлы экономиканы раўажландырыў бойынша 5 тийкарғы тараўлар белгиленген мәмлекетлик программа жумыс ислемекте. Бизде күтип отыратуғын ўақыт жоқ. Биз бүгин жақсы жасаўды қәлеймиз. Келешек әўладлар ушын экономикасы беккем, халықтың тутыныў мүтәжликлерин толық жетерли, билимлендириў, медициналық, улыўма социаллық бағдарда электрон тараўдағы бағдарлар раўажланған ҳәм ҳуқықый демократиялық еркинликлер тәмийинленген мәмлекетти көз алдымызға келтиремиз.
Биз барлық тараўларда санлы технологияға, хызметлерди көрсетиўдиң электрон формасына, ҳәттеки аўыл-хожалығын раўажландырыўда санлы, программаласқан технологияларды енгизиўге жол ашып бериўимиз керек деп ойлайман.Бекназаров Қутлыбай
O’zLiDeP Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси бөлим баслығыскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы