лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

ҮЙ-ЖАЙ САТЫП АЛЫЎДАҒЫ ЖЕҢИЛЛИК

Халықты социаллық қоллап-қуўатлаў арқалы дәрамати жоқары болмаған ҳәм үй-жай шараятларын жақсылаўға мүтәж болған шаңарақлардың үй жай сатып алыў ушын пуқараларға субсидия төлеў тәртиби ҳаққында Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 25-март күнги «Үй-жай сатып алыў ушын пуқараларға субсидия төлеў тәртиби ҳаққындағы режени тастыйыклаў ҳаққында» 182-санлы қарары қабыл етилди.
Қарарда көрсетилгендей субсидиялар тийкарынан кем тәмийинленген ҳәм үй-жай шараятларын жақсылаўға мүтәж болган шахсларға, жетим балалар ҳәм ата-анасының қарамағынан айрылған балаларға, аўыр социаллық жағдайға түсип қалған ҳаялларға, жалғыз бағыўшысына ийе болған шаңарақ- еркеклерине, айрықша үлгили жас шаңарақларға, шаңарағында биринши тайыпадағы нагиранлығы болган шахсларға, аўыр нагиранлыққа алып келиўши кеселикке шалынған баланы бағыўшыларға ипотека бойынша басланғыш төлем процентлериниң бир бөлеги Мәмлекет бюджетинен қаплап бериледи.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Ипотека кредити механизмлерин жетилистириўге байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында 2019-жыл 28-ноябрдеги ПП 5886 санлы Пәрманы тийкарында енгизилген базар принциплерине тийкарланған ипотека кредитлери арқалы халықты үй-жай менен тәмийнлеўдиң жаңа тәртиби шеңберинде үй- жай сатып алыў ушын ипотека кредити бойынша басланғыш төлем яки пайызлардың бир бөлегин қаплаў ушын Өзбекстан Республикасы мәмлекетлик бюджети қәрежетлери есабынан субсидия берилетуғын Өзбекстан Республикасы пуқаралары, соннан дәрамати жоқары болмаған ҳәм үй-жай шараятларын жақсылаўға мүтәж болған пуқараларды анықлаў өлшемлери, субсидияларды есаплаў ҳәм төлеў тәртиби қабыл етилген режеде белгилеп берилген.
Усы Режеде төмендегидей тийкарғы түсиниклерден пайдаланылады:
Арза бериўши -ипотека кредитлери бойынша басланғыш төлем ямаса пайыз қәрежетлериниң бирбөлегин қаплаў ушын субсидия алыў мақсетинде арза менен мүражат етиўши 18 жасқа толган Өзбекстан пуқарасы;
Баллар-үй-жайға мүтәж пуқараларды анықлаў ҳәм олардың социаллық үстинлигин белгилеў ушын пайдаланылатуғын социаллық өлшемлер бойынша баҳалар топламы.
Басланғыш төлем-бирлемши базардағы уй-жайларды (қалалық ҳәм аўыллық жерлердеги квартира баҳасының пайызы муғдарындағы) сатып алыўдағы қәрежети;
Дәраматы жоқары болмаған шаңарақ- нызам ҳүжжетлерине муўапық анықланыўы мүмкин болған орташа айлық дәраматлар муғдары аўыллық жерлерде белгиленген мийнетке ҳақы төлеўдиң ең кем муғдарының 3,8 ден 5,8 барабарына шекем:
Қаракалпақстан Республикасы ҳәм ўәлаятлар қалаларында белгиленген мийнетке ҳақы төлеўдиң ең кем муғдарының 4,0 ден 6,5 барабарына шекем деп белгиленген.
Режеге муўапық арза бериўши субсидия алыў ушын қәлеген район (қала) мәмлекетлик хызметлер орайы (МХО) на өзи келип мүрәжат етеди ямаса бирден- бир интерактив мәмлекетлик хызметлери порталы (БИМХП) нда мәмлекетлик хызметинен электрон тәризде пайдаланыў ушын дизимнен өтеди.
Өзи келип мүрәжат еткенде МХО хызметкери арза бериўши атынан, БИМХП арқалы мүрәжат етилген болса арза бериўши ғәрезсиз рәўиште анкета-арзаны электрон тәризде толтырады ҳәм тийисли ҳүжжетлерде қосымша етиледи.
Мийнет мигрантлары атынан ипотека кредитлери бойынша субсидия алыў ҳаққындағы арзаны оның шаңарақ ағзалары бериўи мүмкин.
МХО лар ҳәм БИМХП арқалы көрсетилетуғын хызметлер арза бериўшилерге төлемлерсиз әмелге асырылады.
Субсидия алыў ушын арза бериў мүддети жылдың 1-мартынан 1-октябрге шекем болып, усы мүддет тамамланғаннан кейин усынылған арзалар көрип шығылмайды.
Жуўапкер шөлкемлер 10 жумыс күнинде арза бериўшиниң социаллық өлшемлерине муўапықлығы нол тәрепинен усынылған ҳүжжетлер тийкарында үйренилип шығылады.
Субсидия төленетуғын пуқараларды таңлап алыў бойынша комиссия усынылған ҳүжжетлер ҳәм мағлыўматлар тийкарында ҳәм десанкциялық өлшемлер бойынша баҳалаў нәтийжелерине көре арза бериўшиге ипотека кредитлери бойынша субсидия бериў ямаса бериўден бас тартыў ҳаққында қарар қабыл етеди.
Басланғыш төлем қалаларда сатып алынатуғын квартира баҳасының кеминде 20 проценти аўыллық орынларда болса кеминде 10 процентин қурайды.
Қала ҳәм аўыллық жерлерде үй-жайларды сатып алыў ушын ипотека кредити бойынша пайызлық төлемлердиң бир бөлегин биринши бес жыл даўамында қаплаў мақсетинде мәмлекет бюджетинен ажыратылатуғын субсидия муғдары белгиленген өлшем менен анықланады.
Берилетуғын субсидиялар бир шаңараққа ¬(шаңарақ ағзаларының бирине) тек ғана бир мәрте бериледи.

Жумабаев Жуманазар
Нөкис районы Мәмлекетлик хызметлер орайы қәнигеси


скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы