лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

“Бир суд – бир инстанция” принципи системасындағы реформаларыныӊ жаӊа басқышын баслап береди.

Ҳеш биримизге сыр емес, сонғы жылларда мәмлекетимизде суд-ҳуқық системасын жәнеде раўажландырыў, пуқара ҳәм исбилерменлердиӊ ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин исенимли қорғаў шараларын күшейтириў, әдил судлаўды тәмийелеў, судьялар бирлеспеси ролин асырыў ҳәмде суд ҳәкимиятын ҳақыйқый әдиллик қорғанына айлантырыў бойынша бир қанша жумыслар алып барылмақты. Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев тәрепинен 2020 жыл 24 июль күни «Судлар искерлигин жәнеде раўажландырыў ҳәм әдил судлаў нәтийжелилигин асырыўға тийсли қосымша ис-иләжлар ҳаққында»ғы Пәрмәнға қол қойылды. Пәрмән менен әдил судлаў нәтийжелилигин асырыўға тийсли төмендеги ис-иләжлар белгиленди, соныӊ менен бирге:
ӯәлаят ҳәм оған теӊлестирилген пуқаралық ислери бойынша, жынаят ислери бойынша судлар ҳәм экономикалық судлар тийкарында судьялардыӊ қатаӊ қанийгелесиўин caқлап қалған ҳәм суд ислерин жүритиў түрлери бойынша айрықша судлаў коллегияларыныӊ пайда еткен халда Қарақалпақстн Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қала улыўма юрисдикция судларын пайда етиў;
ҳәкимшилик ҳуқықбузарлықлар ҳаққындағы ислерин көрип шығыў ўәкиллигин ҳәкимшилик судлардан жынаят ислери бойынша судларға өткериў;
ҳәкимшилик ҳәм басқа ғалабалық ҳуқықый мүнәсибетлерден келип шығатуғын ислерди көриўге қанийгелестирилген Қарақалпақстан Республикасы, ӯәлаятлар орайлары ҳәм Ташкент қаласында районлараралық ҳәкимшилик судларын пайда етиў, сол мүнәсибет пенен район (қала) ҳәкимшилик судларын сапластырыў. Бунда Қарақалпақстан Республикасы, ӯәлаятлар ҳәм Ташкент қала ҳәкимшилик судлары caқлап қалыныўы;
Амударя, Нуробод, Бойсун ҳәм Пастдарғом районлары экономикалық судларын сапластырыў;
пуқаралық ислери бойынша Янгийўл районлараралық судын, пуқаралық ислери бойынша Ургут, Сох, Хатирчи, Пахтакор районлары судларын, Пастдарғом районлараралық экономикалық судын, жынаят ислери бойынша Бозатаў, Тахиаташ, Бандихон, Топыраққала районлары судларын пайда етиў;
Өзбекстан Республикасы Судьялар жоқары малака коллегиясыныӊ хәмде Қарақалпақстан Республикасы, ўәлаятлар ҳәм Ташкент қала судлары судьялары малака коллегиясыныӊ қарарлары үстинен Судьялар жоқары кеӊесине шыкаят қылыў ҳуқықын бериў.
Суд ислерин қадалағаӯ тартибинде көриӯ институтин сапластырыў, Өзбекстан Республикасы Олий суди баслығы, Бас прокуроры ҳам олар орынбасарларыныӊ судтыӊ қарарлары, ҳүкимлери, уйғарыўлары ҳәмде қарарлары үстинен қадағалаў тәртибинде протест киритиў ҳуқықын бийкар етиў;
жынаят ислерин судда көриӯ ушын тайинлаӯ басқышында ис жүзесинен қарарларын тартысыў принципине әмел еткен ҳалда тәреплер қатнасында қабыл етиў тәртибин белгилеў, жынаят исиниӊ улыўма тәртипте көрип шығылыўна тосқынлық ететуғын затлар тез пәт пенен анықлаў ҳәм сапластырыӯ имкәнын бериӯши дәслепки еситиӯ басқышын киритиӯ;
районлараралық, район (қала) судларыныӊ қарарларын ўәлаят ҳәм оған теӊлестирилген судлар тәрепинен, ӯәлаятлар ҳәм оған теӊлестирилген судлардыӊ биринши инстанция суды сыпатында шығарған қарарларын Өзбекстан Республикасы Олий судыныӊ судлаў коллегиялары тәрепинен апелляция тәртибинде қайта көрип шығыў;
апелляция тәртибинде көрип шығылған суд қарарларын Өзбекстан Республикасы Олий судиныӊ судлаў коллегиялары тәрепинен кассация тәртибинде қайта көрип шығыў;
Өзбекстан Республикасы Олий суди судлаў коллегиялары тәрепинен кассация тәртибинде көрип шығылған ислер бойынша шығарылған суд қарарларын Өзбекстан Республикасы Олий суди баслығы, Бас прокуроры ҳам олар орынбасарлары протестине көре кассация тартибинде тәкраран көрип шығыў;
мәмлекетлик айплаўшы айплаўдан ўаз кешкенде реабилитация тийкарларына көре жынаят исин тамамлаў;
прокурор тәрепинен судтыӊ нызамлы күшке кирген ҳүкими, қарары, уйғарыӯ яки қарары бойынша ислерин, усы ислер жүзесинен тәреплер мүрәжәәти бар болған жағдайда ғана, судтан шақырып алып орнатыў;
нызамда нәзерде тутылған жағдалардан басқа судларда басқа шахслардыӊ басламасы менен қозғатылған пуқаралық ҳәм экономикалық ислердиӊ көрилиўнде прокурор өз басламасы менен қатнасыўынан басқа.
Бир сөз бенен айтқанда, усы қабыл етилген Пәрмән ҳәр бир суд босағасына әдиллик излеп келген пуқаралар ҳәм исбилерменлердиӊ ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин исенимли қорғаў ушын хизмет етеди.

Ж.М.Уразбаев
Жынаят ислери бойынша Тахтакөпир район судыныӊ баслығы

С.Р.Давлетмуратов
Жынаят ислери бойынша Әмиўдәрья район судыныӊ баслығыскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы