лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Әдил судлаў тараўын жетилистириўдеги өзгерислер!

2020-жыл 24-июль күни Өзбекстан Республикасы Президентиниң «Судлар жумысын жәнеде жетилистириў ҳәм әдил судлаў нәтийжелилигин асырыўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы ПФ-6034-санлы Пәрманы қабыл етилди.
Пәрманда 2021-жыл 1-январьдан баслап төмендеги өзгерислер әмелге асырылады:
- ислерди бақлаў инстанциясында көриў институты сапластырылады;
- район (қала)лар аралық судының қарарын ўалаят ҳәм оған теңлестирилген судлар тәрепинен, ўалаят ҳәм оған теңлестирилген судлардың биринши инстанциясы суды сыпатында шығарған қарарын Жоқарғы судтың судлаў коллегиясында апелляция тәртибинде қайта көрип шығыў;
- апелляция тәртибинде көрилген көрилген суд қарарын Жоқарғы судтың судлаў коллегиясы тәрепинен кассация тәртибинде қайта көрип шығыў;
- Жоқарғы судтың судлаў коллегиялары тәрепинен кассация тәртибинде көрип шығарылған ислер бойынша суд қарарларын Жоқарғы суд баслығы, Бас прокурор ҳәм оның орынбасарлары протестине көре кассация тәртибинде тәкираран көрип шығыў;
- жынаят ислерин судта көриў ушын тайынлаўда қарарларын тартысыў принципи тийкарында тәреплер қатнасында қабыл етиў тәртиби белгиленеди, дәслепки еситиў басқышы енгизиледи;
- мәмлекетлик айыплаўшы айыплаўдан ўаз кешкен жағдайда реабилитация тийкарларына көре жынаят исин тамамалаў;
- прокурор тәрепинен судтың нызамлы күшине кирген ҳүжжетлери бойынша ислерди тәреплер мүражаты бар болғандағана судтан шақырып алып үйрениў;
- нызамда нәзерде тутылған жағдайларда тысқары судларда басқа шахслардың басламасы менен қозғатылған пуқаралық ҳәм экономикалық ислердиң көрилиўинде прокурор өз басламасы менен қатнасыўды шеклеў;
- Жоқарғы судта инвестициялық даўларды ҳәм бәсекеге байланыслы ислерди көриў бойынша судлаў қурамы дүзиледи;
- Судлаў қурамы 20 млн АҚШ долларынан артық муғдарда инвестиция әмелге асырған инвесторлар ҳәм мәмлекетлик уйымлар ортасындағы даўларды ҳәм бәсекиликке байланыслы ислерди көреди;
- қалған инвестиялық даўлар инвесторлардың қәлеўине қарап, Қарақалпақстан Республикасы, ўалаятлар ҳәм Ташкент қаласы суды тәрепинен биринши инстанция суды сыпатында көриледи;
Сондай-ақ шөлкемлестириў мәселелери бойынша төмендеги өзгерислер киритилиўи нәзерде тутылған:
- ўалаят ҳәм оған теңлестирилген пуқаралық ислери бойынша, жынаят ислери бойынша ҳәм экономикалық судлар негизинде Қарақалпақстан Республикасы, ўалаятлар ҳәм Ташкент қаласы улыўмаюрисдикция судларын шөлкемлестириў, бул жерде ўалаят ҳәм оған теңлестирилген Ҳәкимшилик судлары сақлап қалынады;
- ҳәкимшилик ҳуқықбузарлыққа байланыслы ислерди көриў жынаят ислери бойынша судларға өткериў;
- судьялар жоқары маманлық коллегиясының ҳәм ўалаят ҳәм оған теңлестирилген судлар судьялар маманлық коллегияларының қарарлары үстинен Судльялар Жоқарғы Кеңесине шикаят қылыў ҳуқықын бериў;
- ҳәкимшилик ҳәм басқа ғалабалық ҳуқықый мүнасибетлерден келип шығатуғын ислерди көриўши районлар аралық ҳәкимшилик судларын шөлкемлестириў;
- район, қала ҳәкимшили судларын сапластырыў нәзерде тутылған.
Әлбетте бул болатуғын өзгерислер Мәмлектимиз Президенти Шавкат Мирзиёев басшылығында усы жылдың 30-июнь күни болып өткен әдил судлаўды тәмийинлеў ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў бағдарындағы ўазыйпалар додалаўына бағышланған видеоселектр мәжлисинде ҳәр тәреплеме додаланып, мәжлисте Президентимиз Мәмлекетимизде инсан ҳәм пуқаралардың ҳуқықлары, еркинликлерин қорғаў тараўындағы өзгерислер адамларда ҳақыйқат ҳәм әдилликке болған исенимин беккемлеп атырғаны, бирақ, бул ҳалықты суд-ҳуқық тараўынан разы екенлигин аңлатпаслығын айрықша атап өткен еди.
Мәмлекетимиз басшысы «Суд имаратына келген ҳәр бир инсан Өзбекстанда әдиллик барлығына исенип шығып кетиўи керек. Бул Президент талабы»-деп атап өткен талабы, судьялардың миннетлемесине жүклетилген жуўапкершиликтиң оғада үлкен екенинен дерек береди, бир сөз бенен айтқанда, суд дизими, судьялар жумысын жақсылаў бойынша әхмийетли ҳәм анық ўазыйпалары белгиленди, бул өзгерислер әмелде өз көринисин тапса, судлар шын мәнисинде әдалат уйымына айланады, пуқаралардың нызамда белгиленген ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм мәплериниң қорғалыўына әдил судлаў арқалы тәмийинлениўине әмелде ерисиледи деп ойлаймыз.Шарафат Шамамбетов
Жынаят ислери бойынша Нөкис қаласы суды баслығыскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы