лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

1-сентябрьден нелер өзгереди?

1-сентябрьден шет елге алып шығып кетиў мүмкин болған нақ валюта муғдары асады, майыплығы болған шахсларға берилетуғын пенсия пулы муғдары 10 процентке асады. Дизимнен өтпестен жасаў мүддети 15 күн болады. Әдиллик министрлиги сентябрьден нелер өзгериўи ҳаққында толық мағлыўмат берди.

 1. Пенсиялар,  балалықтан майыплығы болған шахсларға, зәрүр жумыс стажына ийе болмаған кексе жастағы ҳәм мийнетке уқыпсыз пуқараларға берилетуғын пенсиялар муғдары 10 процентке асырылады ҳәм төмендегише белгиленеди: 

 • пенсияны есаплаўдың базалық муғдары - 262 470 сўм; 
 • жасқа тийисли ең кем пенсиялар - 513 350 сўм; 
 • балалықтан майыплығы болған шахсларға - 513 350 сўм; 
 • зәрүр жумыс стажына ийе болмаған кексе жастағы ҳәм мийнетке жарамсыз пуқараларға - 315 030 сўм.

 2. Хорезм ўәлаяты ҳәм Ташкент қаласы ортасындағы экспорт қатнаўларда экспорт етиўшилерге темир жол жүк қатнаўы тарифлерине 50 процент шегирме енгизиледи.

 3. Шет елге алып шығып кетиў мүмкин болған нақ валюта муғдары асады Физикалық шахслар тәрепинен алып кирилип атырған ҳәм алып шығып кетилип атырған 70 млн сўм эквивалентинен артық Өзбекстан нақ валютасы ҳәм (ямаса) нақ сырт ел валютасы ушын декларация толтырылады (әмелде 2 мың АҚШ доллары).

 Сондай-ақ,  100 млн сўмға тең ямаса одан аспайтуғын нақ валюта Өзбекстаннан сыртқа бажыхана қадағалаўы қағыйдаларына әмел еткен жағдайда шеклеўларсиз алып шығылады (әмелде 5 мың АҚШ доллары ).

 4. Мәмлекетлик басқарыў шөлкемлери, олардың аймақлық бөлимлери,  сондай-ақ, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси, ҳәкимликлер тәрепинен өз искерлиги бойынша жәмийетшилик алдында электрон есабат бериў режими енгизиледи.

 5. Барлық аукцион саўдалар нәтийжелери QR-кодын қоллаў арқалы рәсмийлестириледи. Сондай-ақ, “Е-IJRО АUKCION” системасында төмендеги тәртиплер енгизиледи: 
 • аукционда шахсын идентификациялаў имканиятын беретуғын мобил қосымшалар арқалы қатнасыў; 
 • мәмлекет мүлкин ижараға бериў шәртнамалары электрон формада еки тәреплеме дүзиў арқалы рәсмийлестириледи; 
 • саўдаларда бар болған лотлар ҳаққында толық мағлыўматларды өз ишине алыўшы турақлы жаңаланып туратуғын ҳәм Агентликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылатуғын электрон каталог жаратылады.

 6. Шегара бажыхана постларында “Бирден-бир түңлик” бажыхана информация системасы енгизиледи ҳәм буның нәтийжесинде бажыхана рәсмийлестириўи ушын сарыпланатуғын ўақтын экспортта 5 есеге ҳәм импортта 2 есеге кемейтиўге ерисиледи.

 7. Дизимнен өтпестен жасаў мүддети 15 күн болады.

8. Нөкис,  Андижан,  Бухара,  Самарқанд, Ургенч ҳәм Ферғана қалаларында жайласқан медицина ЖООларында белгиленген тәртипте философия докторы (PhD) ҳәм пән докторы (DSc) илимий дәрежелерин беретуғын илимий кеңеслер шөлкемлестириледи.

9. Мәмлекет буйыртпасы тийкарында баспа өнимлер,  атап айтқанда,  сабақлықлар ҳәм оқыў -методик комплекслерди баспаға таярлаў ҳәм баспадан шығарыў,  Өзбекстан норезидентлери де қатнасыўы мүмкин болған,  мәмлекет сатып алынған затлары ҳаққындағы нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте әмелге асырылады.

10. Салық ҳәм статистика есабатлары мағлыўматлары, Қурылыс саласында қадағалаў инспекциясы мағлыўматлары тийкарында қурылыс-пудрат шөлкемлериниң электрон рейтинги енгизиледи.

 11. Өндирилиўи үмитсиз деп тән алынған салық қарызын есаптан шығарыў режими ҳаққындағы нызам күшке киреди.
Нызамға муўапық,  салық қарызы төмендеги жағдайларда өндирилиўи үмитсиз деп тән алынады: 
 • юридикалық шахс тамамланғанда — юридикалық шахстың мүлки жетерли емеслиги ҳәм (ямаса)юридикалық шахстың шөлкемлестириўшилери (қатнасыўшылары ) тәрепинен нызам ҳүжжетлеринде белгиленген муғдарда ҳәм тәртипте оның салық қарызын үзиў мүмкиншилиги болмағанлығы себепли оның Салық кодексиниң 91-статьясында нәзерде тутылған тәртипте узилмей қалғанда; 
 • жалғыз тәртипдеги исбилермен банкрот деп тән алынғанда — қарыздардың мүлки жетерли емеслиги себепли салық қарызы (оның бөлеги) узилмей қалғанда; 
 • физикалық шахс қайтыс болғанда ямаса физикалық шахс қайтыс болған деп дағаза етилгенде — оның мүлки жетерли емеслиги себепли, атап айтқанда, мийрас мәмлекет мүлкине өткен жағдайда, оның салық қарызы Салық кодексиниң 94-статьясында нәзерде тутылған тәртипте узилмей қалғанда; 
 • қайтыс болған физикалық шахстың мийрасхоры болмағанда ямаса мийрасхор (мийрасхорлар) мийрас алыў ҳуқықынан ўаз кешкенде; 
 • салық органы салық қарызын өндириўдиң белгиленген мүддети өтиўи мунәсибети менен оны өндириў мүмкиншилигин жоғалтқанлығы ҳаққында суд тәрепинен қарар қабыл етилгенде, атап айтқанда суд тәрепинен салық қарызын өндириў ҳаққында арза бериўдиң өткерип жиберилген мүддетин қайта тиклеўди бийкарлаў ҳаққында ажырасыў шығарылғанда; 
 • шет ел юридикалық шахс салық органынан есаптан шығарылғанда, турақлы шөлкемниң мүлки жетерли емеслиги ҳәм Өзбекстан Республикасының норезиденти болған юридикалық шахс тәрепинен төлем мүмкин емеслиги себепли салық қарызы төленбегенде.

 12. Санитария -эпидемиология ҳәм жәмийет саламатлығы саласында бакалавриат ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша жоқары маман кадрлар таярлаў мақсетинде медицина жоқары оқыў орынларында “Медициналық -профилактика ҳәм жәмийет саламатлығы” факультети шөлкемлестириледи.

 13. Мәмлекетлик шөлкемлер системасындағы концерт,  мәденият сарайлары ҳәм басқа шөлкемлерде толық жанлы атқарыў тийкарында өткерилген концерт программалары ушын ижара төлеминен 50 процент шегирме бериў режими енгизиледи.
Сондай-ақ,  Мәденият министрлиги тәрепинен сатып алынған, ғалабалық атқарыўға мөлшерленген драматик,  музыкалы ҳәм музыкалы -драматик дөретпелерди жеке театрларда да сахналастырыў ҳәм жырлаўға рухсат бериледи.
Төмендеги тәртип енгизиледи: 
 • көшпели цирклер тәрепинен өткерилетуғын тамаша илажларына ғалабалық илаж өткериў ушын рухсатнама алыў талап етилмейди, бунда илаж өткериў орны ҳәм ўақты ҳаққында ишки ислер шөлкемлери кеминде 10 күн алдын жазба түрде хабардар етиледи; 
 • ишки ислер органлары,  Миллий гвардия ҳәм Айрықша жағдайлар министрлиги шөлкемлери усы тамаша илажларында жәмийетлик режим ҳәм өрт қәўипсизлигин төлем өндирилмеген жағлайда тәмийинлейди; 
 • мәмлекетлик шөлкемлер системасындағы мәденият ҳәм дем алыў бағлары, спорт қурылыслары, халық сейил ететуғын орынлар ҳәм басқа ашық аймақларда көшпели цирклер тәрепинен тамаша илажларын өткериў ушын ижара ҳәм басқа түрдеги төлемлер өндирилмейди; 
• өзин-өзи бәнт еткен пуқаралардың материаллық емес мәдений мийрас объектлерин (дарўазшы, лапар ҳ.т.б.) асыраў ҳәм олардан пайдаланыў бойынша искерлигинен алынған дәраматларына салық салынбайды.
Дерек:KRuz.uzскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы