лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«Жаслар үйлери» кимлерге бериледи? Қай тәртипте?

Ҳүрметли Президентимиздиң тиккелей көрсетпе хәм тапсырмаларына муўапық, Ҳүкимет басшылары тәрепинен мәмлекеттиң социаллық турмысында белсендилик көрсетип, айрықша өрнек болып атырған жас шаңарақларға узақ мүддетли жеңиллетилген ипотека кредитлерин бериў жолы менен олардың
үй-жай ҳәм турмыс шәраятларын жәнеде жақсылаў мақсетинде бир қатар унамлы жумыслар алып барылыўы менен бир қатарда, қолайлы
шәрт-шәраятларды да жаратып бермекте.
Тийкарынан, айрықша өрнек көрсетип атырған жас шаңарақларға “Жаслар үйлери”н бериў Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2014-жыл 8-сентябрьдеги “Мәмлекеттиң социаллық турмысында белсене қатнасып атырған жас шаңарақларды үй-жай менен тәмийинлеўди жәнеде қоллап-қуўатлаў ис-илажлары ҳаққында”ғы 250-санлы қарары менен тастыйықланған Жаслар үйлеринен жас шаңарақларға квартиралар бериў мәселелерин көрип шығыў тәртиби туўрысындағы Қағыйда талаплары тийкарында тәртипке салынады.
Усы Қағыйдаға көре, жас шаңарақлар- бул ерли-зайыплының екеўиде отыз жастан аспаған Өзбекстан Республикасы пуқаралары екенлиги, ал айрықша өрнек көрсетип атырған жас шаңарақлар – деп Өзбекстан Республикасы “Көкирек белгиси” нышаны, мәмлекетлик сыйлықтың ийелери, пән, билимлендириў, илим, әдебият, мәденият, спорт тараўларында жоқары нәтийжелерге ерискен, республика ҳәм халықара таңлаўлардың, сондай-ақ пән олимпиадалары, стипендиялар жеңимпазлары болған Өзбекстан Республикасы пуқаралары нәзерде тутылған.
Жоқарыдағы Қағыйда талапларына тийкар талабан (жас шаңарақ) тәрепинен тийисли ҳүжжетлер (Қағыйдада анық белгиленген) жаслар аўқамы район (қала)лық Кеңеслерине усынылыўы, талабан (жас шаңарақ)ның ҳүжжетлери аймақлық комиссия тәрепинен көрип шығылып, комиссия ағзалары тәрепинен унамлы жуўмақ берилген талабан (жас шаңарақ)ның ҳүжжетлери Республика комиссиясында көрип шығылыўы, Республика комиссиясынан ҳүжжетлери мақулланған талабан (жас шаңарақ)ларға нәўбети менен усыныснама (тавсиянама) берилиўи белгиленген.
Бүгинги күнде, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 18.01.2018-жылдағы ПҚ-3480-санлы, 24.11.2018-жылдағы ПҚ-4028-санлы, 28.11.2019-жылдағы ПП-5886-санлы Пәрман ҳәм Қарарлары, сондай-ақ Министрлер Кабинетиниң 08.09.2014-жылдағы 250-санлы, 23.09.2017-жылдағы 753-санлы ҳәмде 11.09.2019-жылдағы 760-санлы Қарар талаплары тийкарында айрықша өрнек көрсетип атырған жас шаңарақлар ушын “Жаслар үйлери”ниң қурылыўы ҳәм қурылып атырған үйлерден квартиралар ажыратылыўы ҳәр жылғы дәстүрге айланып келмекте.
Усы орында статистик есабатларға нәзер аўдаратуғын болсақ,
2015-2019 жылларда Нөкис қаласы ҳәм барлық район (Бозатаў районынан тысқары)лардан жәми 500 ден аслам жас шаңарақларға үй (квартира)лердиң тапсырылыўы тәмийинленди.
Алдынғы “Камолот” үйлери деп аталып келинген Жаслар үйлери
2015-2017 жылларда дәслепки төлемсиз, 2017-2019 жылларда Өзбекстан жаслар аўқамы төлеп бериў шәрти менен квартиралар ажыратылыўы тәмийинленип келинди.
Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 23-сентябрьдеги 753-санлы қарар талапларына муўапық, Өзбекстан жаслар аўқамы Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси тәрепинен 2018-жылда 40, 2019 жылда 80, жәми
120 жас шаңарақларға 2 866 427 059,90 сўм муғдарындағы қаржы квартираның дәслепки бадал пулы ушын ажыратып берилиўи тәмийинленди.
Ал, Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл 11-сентябрьдеги 760-санлы қарары талапларына муўапық, 2020-жылдан баслап үйлердиң басланғыш төлеми жас шаңарақлар тәрепинен төлеў тәртиби енгизилди.
Айырым жағдайларда, жеке жетискенликке ийе болмаған жас шаңарақлар тәрепинен “не ушын жетискенлиги бар болған жас шаңарақларға үйлер берилип атыр” мазмунында наразылық мүрәжатларыда келип түседи.
Бул, айрықша өрнек көрсетип атырған жас шаңарақлардың кейинги әўладқа өрнек болыўы, бул киби жас шаңарақларымыздың санын көбейтиў сондай-ақ мотивация ретинде ҳүкиметимиз тәрепинен ислеп шығылған механизм болып есапланады.
Ҳүрметли журтбасшымыз тәрепинен барлық тайпадағы халқымызды турақ жай менен тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылған.
Мәселен, жасына қарамастан, шаңарақ аўҳалынан келип шығып, белгили дәраматқа ийе болған Өзбекстан Республикасы пуқаралары ушын район-қала ҳәкимликл

ери, Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў министрлиги ҳәмде бир қатар шөлкемлердиң усыныснамасы тийкарында квартиралар ажыратылыўы ҳүкиметимиздиң тийисли қарарларында белгиленген.
Сөзимиздиң жуўмағында, ҳәр бир аймақта үлгили жас шаңарақларымыздың саны көбейип, жасларымыз елимиз абыройын көтеретуғын бәлент шоққыларға жетип жүриўин тилеймиз.

Jaslarawqami.uz
Казбек ПАЛУАНИЯЗОВ
Өзбекстан жаслар аўқамы
Қарақалпақстан Республикалық
Кеңеси юрисконсультискачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы