лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Қарақалпақстандағы аўыр аймақлар үйренилди

Усы жылдың 2-18-август күнлери аралығында Өзбекстан Республикасы Президенти Админстрациясы, Қарақалпақстан Республикасындағы Президент Халық қабыллаўханалары тәрепинен алыс ӽәм шетки, турмыс шәраяты салыстырылғанда аўыр аймақларда үйрениў жумыслары алып барылды.Тийкарынан, Нөкис қаласы, Елликқала, Бозатаў, Тахтакөпир, Қараөзек, Кегейли, Шымбай, Әмиўдәрья, Тақыятас, Хожели, Нөкис, Шоманай, Қоңырат, Беруний районларындағы шетки аўыллардың бүгинги ӽалаты, социаллық-экономикалық жағдайлары, халық машқалалары үйренилди.
Үйрениў даўамында әлбетте кемшиликлер, машқалалар анықланды.
Яғный Қараөзек районы Транспорт аўылындағы жоллардан жаўын шашын ўақтында жолаўшылар ҳәмде транспортлардың жүриў имканияты дерлик жоқ.Сондай-ақ, Қараөзек районы Транспорт аўылындағы, Шымбай районы менен байлансытырыўшы КС 3 коллекторындағы көпирдиң ӽалаты аўыр жағдайда.
Бул өз наўбетинде аймақ турғынларына, жолаўшыларға ҳәм мектеп оқыўшыларына қыйыншылықлар туўдырып атырғанлығы мәлим болды.
Үйрениў даўамында алдын жазғы мәдений дем алыў орынлары болып хызмет еткен имаратлар, мал фермалары, гүриш сақлағыш орынлары, жазғы кинотеатрлар имаратлары бүгинги күнде қараўсыз қалғаны ушын шығынды таслаў орынларына айланғаны анықланды.
Аймақларда балалар бақшаларына аўыл балаларын камтып алыў төмен дәрежеде. Әмиўдәрья районы Жумыртаў аўылында бақша жасындағы 377, Тақыятас районындағы Сарайкөл аўылында 276, Кегейли районы Бозжап аўылында 67 балалар бақшаға қамтып алынбағанлығы анықланды. Сондай-ақ, Әмиўдарья районындағы Тасқала мәкан пуқаралар жыйынында 270 бақша жасындағы балалар бар болсада, аймақта 40 баланы қамтып алыўшы бақша хызмет көрсетпекте. Тахтакөпир районы Қоңыраткөл аўыл пуқаралар жыйыны Кендирли аўылындагы бақша имараты аўыр жағдайға келгенлиги себепли өз хызметин көрсетиўин тоқтатылғанлығы, бирақ усы аймақта 85 бақша жасындағы балалар бақшаға қамтып алынбағанлығы анықланды.
Алыс аўыллардағы мектеплер имаратлары, оқыў үскенелери аўыр жарамсыз жағдайға келип қалғанлығы мәлим болды.

Бозатаў районы Аспантай АПЖ, Хийўа аўылындағы мектеп көмек жолы менен салынған, бул жерде тек басланғыш класс окытылатуғынлығы (ӽәзир оқыўшылар саны 5), 5-класстан баслап аўыл оқыўшылары дарьяның арғы тәрепиндеги Мойнақ районына қараслы Али аўылындағы мектепке қайық арқалы өтип оқыўға катнайтуғынлығы ашынарлы жағдай.
Медициналық хызмет дәрежелери төмен ӽәм аўыллық шыпакерлик пунктлери оптималласыў нәтийжесинде бос қалғаны, орта ӽәм жоқары медицина хызметкерлери жетиспеўшилиги анықланды.
Бул ӽалатлар тийисли жоқары турыўшы мәкемелер тәрепинен тийисли бина ҳәм имаратларын қурыў, реконструкция қылыў, ири ҳәм киши оңлаў жумысларын ҳәмде материаллық техникалық базасын беккемлеў бойынша муўапықластырыў ҳәм турақлы мониторинг жумысларын алып барылмағанлығынан дерек береди.
Сол тийкарда жоқарыда атап өтилген объектлерди үйрениўде анықланған машқалаларды сапластырыў бойынша тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлерге усыныслар киритилди.
Қарақалпақстан Республикасында аўыр аймақларда үйрениў жумыслары даўам етпекте.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң Қарақалпақстан Республикасындағы Халық қабыллаўханасы Баспасөз хызмети
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы