лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Ҳәзирги ўақытта коронавирус инфекциясының симптомлары өзгерип атыр ма?

Коронавирус инфекциясында процентлер салыстырмасында алатуғын болсақ, ең көп төмендеги белгилер ушырайды:

90% жағдайда — дене температурасының көтерилиўи;

80% жағдайда — жөтел (қурғақ ямаса аз муғдарда қақырық пенен);

55% жағдайда — демигиў;

44% жағдайда — тез шаршаў;

20% тен аз жағдайда — көкирек қуўыслығында қолайсызлық сезилиўи;

миалгия, естиң бузылыўы, бас аўырыўы, қан түпириў, диарея, кеўил айныўы, қусыў, жүрек тез урып кетиўи, тамақта аўырыў, мурын питиўи, ийис ҳәм дәм сезиўиниң пәсейиўи;

2-11% жағдайларда — коньюктивит белгилери.

Кеселлениўдиң 6-8 күнлерине келип демигиўдиң аўырласыўы пайда болады. Қартайғанларда кеселлик атипик көринисте, яғный температура көтерилиўи, жөтел, демигиў сыяқлы белгилерсиз өтиўи мүмкин.

❗️Бақланыўы мүмкин болған белгилерге делирий, түскинлик, ҳалсызлық, конъюнктивит, ғулғула, тахикардия ямаса АҚБның (артериал қан басымы) төменлеўи киреди.

Дерек: ҚР Денсаўлықты сақлаў министрлиги
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы