лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Не ушын Финляндияда коррупция дерлик жоқ?

"Hudud24" каналы бул бойынша экспертлер тәрепинен келтирилген бес себепти жазады: 

- Финлерде ашкөзлик, нәпсине қул болыў, байлыққа умытылыў деген түсиник жоқ, олар бундай түсиникти жабайы азиялыларға тән келте ойлы адамлар (дегенерат) ушын кеўилхошлық деп есаплайды.

- Финлер биреўлердиң есабынан байыўды улыўма ойларына келтире алмайды. Өз миллетлеслери есабына байыўды олар халыққа болған сезим деп есаплайды. Олардың түсиниклери бойынша бундай ислерди тек жеркенишли,  жарамсыз гей биреўлер ғана ислей алады.

- Финлер мәмлекет бюджетине қыянет бул өз перзентлериниң келешегине, миллет, халық келешегине уллы бир қыянет екенлигин анық-тынық түсинеди. Өйткени сол мәмлекет,  халық мүлкин өзлестирип атырған адам да сол Финляндия ҳаўасынан дем алады, суўын ишеди, сол жолларда жүреди,  оның балалары да мектеплерге барады. Өз перзентлери ҳәм олардың келешегинен жек көриў, яғный олардың келешегин урлаў тек руўхый жарлы адамның, яғный мақлуқтың қолынан келеди, деп есаплайды.

- Финлер урылар ең қорқақ, төмен адамлар, олар мудамы әдалат өшинен қорқып,  жасырынып, тынышсыз жасаўларын биледи. Бундай адамлар ҳеш қашан өзлерин азат ете алмайды, бундай адамлар елге ҳеш қашан қосыла алмайды, халық олардан жеркенеди.

- Финлер ҳеш қашан перзентлерин қандайда оқыўға ямаса жумысқа таныс-билис арқалы “тығыстырмайды”. Олар буның менен өз перзентлерине зыян келтирип атырғанын жақсы түсинеди. Олар нызамға қарсы жумыс ислеўди және перзентлери ушын жынаят ислеўды ойына да келтире алмайды. Себеби олар инсан өз илими, илимий тәжирийбеси,  қәбилети менен ғана қандайдур нәрсеге жетиўи керек деп есаплайды. Бул жолда олар өз перзентлери егер басқалардан илимсизрек ямаса уқыпсызрақ болса ҳеш қашан сол балалардың орнын өз баласына рәўа көрмейди. Бул исти финлер әдалатсызлық деп есаплайды. Өз перзентлерине жақсылық етемен деп оған келешекте машқалалар арттырыў тек ахмақ адамның иси, деп түсинеди.

Бәлким сол себепли дерлик ҳеш қандай байлығы болмаған Финляндия дүньядағы ең пәраўан, раўажланған, бахытлы адамлар мәмлекети болып қалмақта!

Дерек: KRuz.uz Сапура Темирхановаскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы