лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Жуўырыўды енди баслап атырғанлар ушын кеңес


Енди ғана жуўырыўды баслағанлар көбинесе асығыслық пенен ҳәрекетленип, кейин дәрриў басылып қалады. Буған надурыс ҳәрекетлер себепши. Өзи жуўырыўдан алдын денени усы процеске таярлаў керек, яғный 5-6 минут пияда жүриў, булшық етлерди созыў, аяқ ҳәм басқа буўынларды түрли шынығыўлар менен қыздырыў тийис. Кейин жуўырып атырғанда аяқлардың жерге түсиўине итибар бериў шәрт. Аяқты сүйреп басыў надурыс, денени бираз алдынға таслап, қолларды геўдеге салыстырмалы ритмли тегис ҳәрекетлендирип, жеңил адымлар менен жуўырыў дурыс болады.

Денени тонуста сақлаў ҳәм кеселликлер профилактикасы ушын ҳәптеде ҳеш болмаса 3 мәрте, 30-60 минутқа шекем жуўырыў жетерли. Енди жуўырып баслағанлар артықша жүклеме түспеўи ушын азырақ мүддеттен баслаўы ямаса жуўырыўды жүриў менен алмастырып турғаны мақул.
Жаңа баслаўшыларға 1-2 ҳәптеге дейин жедел жүриў усыныс етиледи. Базылар ҳәр күни жуўырыўды еплейди. Бирақ бул ҳәмме усындай етиўи шәрт дегени емес. Денениң жағдайынан келип шығып, ҳәр күни ямаса ҳәптеде 2-3 мәрте жуўырса да болады.

Ең тийкарғысы, шынығыў адамға жеңиллик берсин, кейпиятты көтерсин.
Ядта сақлаң, белгили физикалық жүклемеден кейин дене толық тиклениўи ушын орташа 48 саат керек. Сол мүддет аралығында кейинги жүклеме берилмесе, денениң физикалық имканиятлары артып барады.

Жуўырғанда оң тәреп шаншыса, ҳәрекетти тоқтатпай, тезликти әсте пәсейтиў ҳәм жүриўге өтиў керек, сондай-ақ, терең-терең дем алыў да пайдалы.
Дерек:https://t.me/densawliq24скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы