лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«КЕШИР, ӘМИЎДӘРЬЯ, СИҢЛИҢ СЫРДӘРЬЯДАН САЛАМ АЛЫП КЕЛДИМ!»

«КЕШИР, ӘМИЎДӘРЬЯ, СИҢЛИҢ СЫРДӘРЬЯДАН САЛАМ АЛЫП КЕЛДИМ!»
Жақында "История Каракалпакстана" деген группада «Әмиўдәрья» журналының баспадан шығып атырғаны ямаса «тоқтап қалғанлығы» туўралы шала информаторлардың кишигирим дискуссиясы болды. Мақсетим- дискуссияға араласыў емес, себеби саламат пикирлесиў жоқ жерде бәсекиге де орын жоқ.Бирақ журналдың соңғы саны айырым себеплерге байланыслы кеширек қолыма тийип, оқыўға бүгин ўақыт тапқан Ана Әмиўимниң таза санынан орын алған әжайып мақалалардың кеўлимди көтерип, руўхымды сергиткенин айтқым келди сиз әзийзлерге! Жерлесимиз Исҳақ Шағатай туўралы Сейдин Әмирланның, өзбек әдебиятшы алымы Қазақбай Йулдашев ҳаққындағы профессор Қ.Оразымбетовтың мақалалары, ондағы пикирлер илим излеген қәлблерге жигер бағышлайды! Санаңды тазартып, бойыңды және изленислерге деген қулшыныс бийлейди!Қазақбай Йулдаштың Қарақалпақстанға келгенинде Қызкеткен каналын Әмиўдәрья деп ойлап: «Ассалам, Әмиўдәрья, апаң Сырдәрьядан салам алып келдим!» дегени, ал ертеңине ҳақыйқый Әмиўдәрьяны көрип: «Кешир, Әмиўдәрья, сиңлиң Сырдәрьядан салам алып келдим!» деген сөзлерин оқып толқынландым.Ана ӘМИЎИМ! Ҳәмийше толып-тасып, халқымыздың руўхын байытып, жигер бағышлап, көкирегине зия нурларын қуя бериўиңе тилеклеспен! Аман болғайсаң!

Г.А.Бегмуратова

ӨзРИАҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеў институты илимий хызметкери.
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы