лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Компьютер алдында узақ ўақыт отыратуғынлар ушын әҳмийетли 7 қағыйда


1. Бәрқулла басты тик услап отырың.
2. Геўде тегисленген болыўы керек.
3. Жумыс процесинде кѳзлерди туўрыға қаратың.
4. Мониторға қарағанда кѳзлер тѳменге емес, ал қурылма бәлентлигине сәйкес ҳалда болыўы керек.
5. Алақанлар ҳәм билеклерди еркин ҳалатта услаң.
6. Аяқ астына кишилеў тахташа қойыў мүмкин.
7. Ўақты-ўақты менен қолларды жоқарыға кѳтерип бирлестириң ҳәм геўдени оң, шеп тәрепке ҳәрекетлендириң.

Бул шынығыўлар ең дәслеп қан айланыў системасын жақсылайды ҳәм бир қатар кеселликлердиң алдын алыўы мүмкин. Геўдени тик услаў биринши орында бел грыжасын, балаларда сколиоз кеселлигиниң алдын алады. Басты тик услаў ҳәм компьютерге туўрыдан қараў – басымды нормалластырады.

Кѳп жағдайда, бир күнлик жумыс режесин ойлаймыз, орынланбаған ҳүжжет жумыслары ҳәм тапсырмалар хаққында қайғырамыз ҳәм әдетте «нервный» жағдайда жүремиз. Ол жетпегендей, компьютер алдында «тынышлық тапқандай» надурыс отырамыз.

Компьютер алдында узақ ўақыт ҳәм надурыс отырыў ақыбетинде қандай кеселликлерди арттырып алыў мүмкинлигин билесиз бе?

• Гиподинамия;
• Туннел эффекти (билеклердиң аўырыўы);
• Кѳз нурының әззилеўи (алдын алыў ушын турақлы кѳз шынығыўларын орынлаў керек ҳәм жумыс процесинде кѳздеги басымды нормаға келтириў ушын жасыл реңге 20 секунд даўамында қараў усыныс етиледи);
• Бел ҳәм мойын грыжасы;
• Остеохондроз;
• Аллергия.

Қоллар ушын шынығыў:

- Қолларды 10-15 мәрте силкитиң.
- Бармақларды муш түйип, босатың (10-15 мәрте).
- Қолларды муш түйген ҳалда айландырың (8-10 мәрте).
- Бир қол менен екинши қол бармақларын уўқалаң.

Дерек: t.me/densawliq24
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы