лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Өзбек тилинде қанша адам сѳйлеседи?

Өзбек тилиниң дүньяда тарқалыӯ дәрежеси ҳаққында ҳәр қыйлы мағлыўматлар айтылады. Анық мағлыўматлар 1989-жылға тийисли, одан кейинги мағлыўматлар болжаў қылынған.

Өзбек тилинде сѳйлесиўшилердиң санын анықлаўда бир нәрсени итибарға алыў керек: ѳзбек тилинде сѳйлесиўшилер саны ѳзбек миллетине тийисли адамлар санына тең емес. Соның ушын миллий статистикада кѳрсетилген мағлыўматлар тил бѳлимлерин толық анықлап бермейди. Сораўларда тил мәселеси бѳлек үйрениледи.

Бүгин айрым мағлыўматларды изертлеў нәтийжесинде өзбек тилин ана тили сыпатында сѳйлейтуғынлар саны дүнья бойлап 33 миллионға шекем барыўы мүмкинлиги ҳаққында жуўмаққа келдик.

Өзбекистанда-22-25 миллион;

Аўғаныстан-2,9-3,2 миллион;

Тәжикистан-1,2 миллион;

Қазақстан-800 мың;

Түркменистан-600 мың;

Басқа мәмлекетлер-100-200 мың.     

Бирақ, ѳзбек тилин екинши яки үшинши тил сыпатында билетуғынлар саны көпшиликти қурайды. Мысалы, Өзбекстанның кѳпшилик пуқаралары ѳзбек тилин биледи, ең кеминде 30 миллион. Қоңсы республикаларда ѳзбеклер менен қоңсышылық нәтийжесинде ѳзбек тилин үйренген он мыңлап адамлар бар. Олардың арасына ѳзбек тилин үйрениўши адамларда қосылады. Солай етип, ѳзбек тилин билиўшилер саны 40 миллионға жақынласты.

Бул корсеткишлерге не дейсиз? Сизинше, олар ҳақыйқатқа жақынба?


Наргиза Қайыпназарова
ҚМУ студенти
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы