лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Қытайда коммунал жәрийма (пения) жоқ

Қытай жоқары раўажланған мәмлекет ретинде мудамы адамлардың дыққат орайында болып келген. Турақ-жай коммунал хызметлерди усыныўда Қытайдың айрықшалығы нелерден ибарат? Қытай халқына буған байланыслы қандай мүмкиншилик ҳәм талаплар белгиленген?


Көп мәмлекетлер қатары бул жерде де коммунал хызметлер мәмлекет тәрепинен басқарылады. Олар тараўдағы ресурс ҳәм тарифлер бахасын белгилейди ҳәм тәртипке салады. Үй жай хызметлерин тарифи жай үлесине қарай өзгереди. Мысал ушын, қалаларда ўәлаятларға салыстырғанда бахалар жоқарылаў. Турақ-жай коммунал төлемлерди дерлик барлық жерде төлеў мүмкин: интернет, дүкан ҳәм банклерде. Соның менен бирге, Қытай корпоратив басқарыўының тағы бир айрықшалығы, халық тәрепинен коммунал хызметлер ушын аванс алыныўы болып табылады. Сол себепли Қытай қарыйдарлары жәрийма не екенлигин билмейди: олардың турақ-жай нызамшылығында бундай түсиник жоқ. Бирақ, көп мәмлекетликлер сыяқлы, Қытайда да лимиттен көбирек тутынылған ресурс ушын асырылған баха енгизилген.


Халық электр энергиясы, газ ҳәм суўды алдыннан ҳақы төлеў арқалы алады. Қытайдың көпшилик регионларында халықтың газ, суў ҳәм электр энергиясы ушын есап-китап системасы болып, оның тийкарында алдыннан төлеў шәрти бар. Сол себепли мәмлекетте бул ресурслар ушын қарыздарлар жоқ. Егер қандайда бир киси алдынан төлем қылмаса ол ресурс алмайды, себеби коммунал хызметлер қарызға берилмейди


Қытай халқы арнаўлы коммунал есаплағышларға киритилген уш төлеў картасына ийе. Олар әдетдеги пластик банк карталары яки дүкан дисконт карталарына уқсас. Карта есаплағышына киритилген болып оның дисплейи ресурстың қанша бөлеги ушын пул толенгенлигин көрсетип турады.


Лимит таўсылғаннан кейин, қарыйдар картаны толықтырыўы ямаса жақтылықсыз ҳәм суўсыз отырыўы керек. Депозитти толтырыў барлық жерде орнатылған терминалларда нақ пул ямаса банк картасы жәрдеминде аңсат ғана әмелге асырылады.

Дерек: Қарақалпақстан республикасы үй-жай коммуналлық хызмет көрсетиў министрлиги
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы