лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

«Ынжықтың муҳаббаты» 27 жылдан соң және саҳнаға қайытты

27-март – халықаралық теарлар күни мәнесибети менен Республикамыз теаатрларында өткерилип атырған «Театр тамашалары ҳәптелиги» шеңберинде  Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик акдемиялық музыкалы театры Қарақалпақстан халық шайыры, Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, драматург К.Рахманов қәлемине тийисли «Ынжықтың муҳаббаты» комедиясын сахналастырды.


Турмыста ушырасатуғын комедиялық сахналарға қурылған пьеса буннан 27 жыл алдын жазылған болып, шығарма сол ўақытта Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик акдемиялық музыкалы театрында сахналастырылды ҳәм халқымыз тәрепинен жыллы күтип алынды.
Әҳмийетли тәрепи шығарма шерек әсирден аслам ўақыттан берли өз қунын жойтпады. Қарақалпақстан миллий телерадиоканалының архив фондына жазып алынған, сондай-ақ, интернет тармақларына жайластырылған спектаклди тамашагөйлеримиз тәкирар-тәкирар көриўден ҳеш жалықпайды.
Театр жәмәәтиниң арадан 27 жыл өтип усы қунлы шығарманы қайта қолға алыўы да тосыннан емес.Себеби, спектаклдеги Қудыяр образын жаратқан Өзбекстанға хызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисти Ө.Қосымбетов пенен Ғаррыбай образын жаратқан Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артист Қ.Қаландаровлардың нағыз қарақалпақша ҳәзил-дәлкек қайырымларға ийе сөзлери көпшилигимиздиң турмыста қолланылатуғын сөзлеримизге айланып кеткени қашшан.

Арадан 27 жыл өтти. Енди 70 жаслы Қатықулақ Қудыяр (Өмирбай Қосымбетов) ҳәм 35 жастағы ынжық, бойдақ Ғаррыбай (Қурбан Қаландаров) қайда дерсиз?

Олар ҳәзирги күнде де театр сахнасында. Өз жасынан еки есе үлкен жастағы ролди атқарған (Өмирбай аға сол ўақта 35 жасларда болған) Өмирбай аға да, тилекке қарсы, Қурбан Қаландаров та  әйне пайытта 55 тен атлап 60 жасқа қараған кисилер. Ҳәзирги күнде усы актёрлардың алдынғы перзентлери сол жасқа жетип қалды.

Бүгин Өмирбай Қосымбетов Қудияр ролин қайта атқарыўы мүмкин-дә, бирақ, 35 жастағы Ғаррыбайды енди қайдан табамыз?

Демек, бүгин сахнаның келеси әўлад ўәкиллеринен және бир Қудыяр ҳәм  Ғаррыбай туўылды.
Перде ашылды. Бизге белгили сол Қудиярдың шаңарағы, қулағымызға таныс сол сыйқырлы музыка. Сөзге шешен атамыз қыз балаға сөйлей алмайтуғын, натық ҳәм уялшақ, үйлениў жасынан өтип кеткен генже улы Ғаррыбайды әри-бери сүйреп келин излеп жүр.
Ғаррыбай да алға басар емес,  бар ойы үйи, шаңарағындағы саўын сыйырлары. Кексе әкеси таўып берген қызлардың ҳәр бирине мин тағып, артқа тартқаны-тартқан.

Усы бағдарда ўақыялар шийеленисип, тийкарғы конфликт үйлениў мәселесинен басланады. Спектаклдиң кулминациялық ноқатында болса, Ғаррыбай өз муҳаббатына тосаттан дус келеди ҳәм жуўмақта өз сүйгенине қосылады.
Қудияр ролин театр актёры Алпамыс Аманиязов ал бас рол есапланған Ғаррыбай ролин Жас актёр Баҳадыр Өтениязов (Ол ҳәзир 31 жаста)атқарып шықты.

Дурыс, психологиялық пикирлерге сүйенетуғын болсақ, ҳәр ким тек өзи болады. Алпамыс Аманиязов пенен Баҳадыр Өтениязов сол дәўирдеги Өмирбай менен Қурбан болалмаўы мүмкин. Бул жерде гәп жаңа атқарыўды жаңа әўлад қалай қабыл етиўинде ҳәм театр жәмәәтиниң қунлы шығарманы қайта жанландырып, жаңа актёрлар атқарыўында жаңа тамашагөйлерге жеткериўинде.
Мағлыўмат орнында: спектакльди қайта сахналастырыўшы режиссёрлар кешеги Қудияр (Ө.Қосымбетов) менен Ғаррыбай (Қ.Қаландаров) екенин атап өтиў орынлы.

Чаржаў Елмуратов
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы