лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Бир акцияда бес түрли мастер класс

Мен ҳәмме нәрсени билиўге қызығаман. Қызықтырған сораўларыма жуўапларды маған китап кеӊ түрде бере алатуғынына исенемен. Китапханамызда да жүдә көп китаплар бар.  Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлими  директоры ҳәм қәнигелери бизлер ушын жүдә көп китаплар алып келип, “Жаслар орайы менен келешекке қарай!” акциясын шөлкемлестирди. Бизлер акцияда китапқумарлық, шаштәрезлик, шет тиллер, компютер саўатқалығы, журналистика ҳәм сүўрет салыў бойынша мастер класларда қатнасып, өз билимлеримизди беккемледик. Маған акция жүдә унады,-дейди меҳрибанлық үйи тәрбияланыўшысы Рано Карамова.
Усы жылдыӊ 19 март күни Президентимиз Ш.Мирзиёевтыӊ басшылығында өткерилген видеоселекторда жасларға болған итибарды күшейтириў, оларды мәденият,  спортқа қамтыў, хабар технологияларынан пайдаланыў көнликпелерин қалиплестириў, китапқумарлықты үгит нәсиятлаўға үлкен әҳмийет қаратылды. Сондай-ақ, усы жыйналыста Президентимиз қайырлы басламаны айтып, бас ўәзирден баслап ҳәр бир басшы өзи билим алған мектеп китапханасына китаплар саўға етиўге үндеген еди.
Усы басламаны қоллап-қуўатлап, Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлими директоры, дөгерек басшылары ҳәм мәлимлеме ресурс орайы қанигелери тәрепинен меҳрибанлық үйи тәрбияланыўшылары ушын, китаплар ҳәм пәрренде қуслар тапсырды.
Акция шеӊберинде шет тиллер бойынша интерактив ойынлар шөлкемлестирип, мәлимлеме ресурс орайы тәрепинен “Мен оқыған китап”, Шаштәрезлик дөгереги тәрепинен “Мен гөззаллық жаратаман” дөретиўшилик шынығыўлары өткерилди.
Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлими ҳәм район (қала) бөлимлеринде 65 дөгерек 5 жөнелисте; Кәсипке бағдарлаўшы , шет тиллер, дөретишилик, спорт ҳәм пән жөнелисинде өз жумысларын алып барып,ҳәр шеректе 4 мыӊнан аслам жаслар дөгереклерге қатнасып келмекте. 
Хожели районында жайласқан Меҳрибанлық үйинде де “Рус тили” ҳәм “Инглиз тили” дөгереклери шөлкемлестирилген болып оларда жәми
44 меҳрибанлық үйи тәрбияланышылары оқытылмақта.

Клара Худайбергенова Республика жаслар орайы Қарақалпақстан бөлими баспа сөз хызмети жетекши қәнигеси
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы