лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Толыбай Қабуловтың туўылғанының 80 жыллығына бағышланған «Өмир сени жырлайман» темасында әдебий әнжуман болып өтти

Усы жыл 10-май күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик академиялық музыкалы театрында Қарақалпақстан халық шайыры Толыбай Қабуловтың туўылғанының 80 жыллығына бағышланған «Өмир сени жырлайман» темасында әдебий әнжуман болып өтти.
Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Д.Қурбаниязов Қарақалпақстан халық шайыры Толыбай Қабуловтың туўылғанының 80 жыллығы менен Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңеси атынан қутлықлады.
Буннан кейин Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы, Қарақалпақстан халық шайыры К.Каримов, мийнет ветераны Ү.Әширбеков, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикаларына мийнети сиңген көркем өнер хызметкери, белгили композитор Н.Мухамеддинов, Қарақалпақстан халық шайыры Г.Матякубова, Қарақалпақстан халық жазыўшысы М.Нызановлар шығып сөйлеп, шайыр Толыбай Қабуловтың дөретиўшилиги ҳәм оның қосықларының әҳмийетине тоқтап өтти.
Атап өтилгениндей, Ўатан ҳәм өмир жыршысы Толыбай Қабулов  белгили қарақалпақ шайырларынан бири еди. Ол лирик шайыр сыпатында әдебиятта өз жолына ийе, ҳәзирги қарақалпақ поэзиясында аты белгили талант ийеси болды.
Шайыр әдебиятқа 1960-жыллары келип қосылды. Оның «Қарабуға»,  «Ашығыңман», «Дийдар»  «Патулла зор», «Сен мени қутлықла», «Пәндиў нәсият», «Ең жақсы намаға жаным садаға», «Сен бар дүнья бар», «Таңламалы қосықлары», «Университет алтын диярым мениң», атлы қосықлар топламлары басылып шықты.  Оның топламлары Ташкент ҳәм Москва қалаларында рус тилинде өз алдына китап болып басылып шықты. Юбилей мүнәсибети менен оның жақында «Билим» баспасынан «Өмир саған ашықпан» қосықлары топламы басылып, оқыўшыларға әжайып саўға болды.
Оның аўдармасында Ҳ.Әлимжанның «Суймурық», С.Маршактың «Алтын қышлақ», «Бизиң ҳәўлиниң балалары», С.Михалковтың  «Стёпа ағай», С.Эралиевтиң «Мениң талай досларым бар»,  А.Кардашевтың «Москвада болдық қонақта» ҳәм басқа туўысқан халықлар шайырларының қосықларын қарақалпақ тилине аўдарды.
Ол көплеген нама қосықлардың авторы.  Оның қосық текстлерине жазылған намалар республикамыздың музыка қорынан ылайықлы орын алған.
Илаж шайырдың нама қосықларынан дүзилген әдебий музыкалық концерт бағдарламасы менен жуўмақланды.
Әнжуманға Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси Сенатының комитет баслығы Б.Матмуратов қатнасты ҳәм шығып сөйледи.

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы