лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

U-Report ағзалары өз жумысын баслады

Хабарыӊыз бар жақында Қарақалпақстан Республикасында U-Report Жаслар комитети дүзилген еди. Усы жылдыӊ 14-май сәнесинде дәслепки семинар шөлкемлестирилди. Семинарда U-Report қа ағзалар қабылланды, яғный олар сайлап алынды.
U-Report - бул не?U-Report - бул жаслар ушын мөлшерленген социаллық моныторинг, инновациялық санлы платформасы. Ол сораўлар өткериў және социал әҳмиетке ийе мағлыўматлар менен алмаслаў ушын әпиўайы хабарлар ҳәм қысқа сораўларға тийкарланған. U-Репорт барлық пайдаланыўшылар ушын бийпул ҳәм аноним болып, жаслар, мәмлекетлик ҳәм жәмийет ортасындағы өз-ара байланысты беккемлеў ҳәм раўажландырыўға мөлшерленген. U-Report жасларға мәмлекетте ҳәм өз орталығында жүз берип атырған түпкиликли өзгерислерде қатнасыў ҳәм олар туўрысында өз пикирин хабар бериў, унамлы өзгерислер болыўы ушын бул процесслерге тәсир көрсетиўге мүмкиншилик береди.
Қандай етип U-Report болыў мүмкин?U-Report болыў жүдә аӊсат және бул бийпул, қәлеген ҳәм аноним тәртипте әмелге асырылады. Оның ушын компютер, мобил телефон ямаса планшет болыўы керек ҳәм Өзбекстандағы мобил операторлардан бирине жалғаныў яки Интернетгке кириў мүмкиншилигине ийе болыўы керек. U-Report командасының бир бөлегине айланыўдың бир неше усылы әмелдеги:- START сөзи жазылған СМСти 1122 номерине жибериӊ ҳәм жасыӊыз, жасаў адрессиӊиз ҳәм сол сыяқлы бир неше сораўларға жуўап бериӊ (бул процесс 5 минуттанда көп ўақыт алмайды ҳәм сайланған мобил оператордан қарамастан бийпул есапланады); - Телеграм арқалы
@Ureportuzbbot ботты табың ҳәм START сөзин жибериӊ, кейин бир неше қысқа сораўларға жуўап бериў керек болады; - Facebook арқалы UReportUzbekistan бетин табың ҳәм жеке хабарлар арқалы START сөзин жиберин, кейин бир неше әпиўайы сораўларға жуўап бериў керек.
Соннан кейин сизге U-Report болғаныңыз ҳаққында қутлықлаў хат келгенинен кейин сиз дe U-Report жаслар комитетиниң бир бөлегине айланасыз. Қутлықлаўлаймыз!
Биз - Өзбекстан жасларымыз! Биз тек ғана әлемди жақсы тәрепке өзгертиўди кәлеймиз, буны неден баслаў кереклигин да жақсы билемиз. Бизиң өз пикримиз бар ҳәм бизди тыңлаўларын қәлеймиз. Сол себепли еситиўин қәлеймиз. Барлық жасларды бизге тәсир көрсететуғын мәселелер бойынша даўысымыз жаналайтын майданға усыныс етемиз. Бүгинниң өзинде бизге қосылың. Биз көпшиликпиз ҳәм бирге - үлкен күшке ийемиз.
Еслеп қалың - сиздң пикриңиз ахмийетли.
Мухаммед Бекмуратов zaman.uz хабаршысы
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы