лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Тәбиятқа келтирген зыяны ушын жыл басынан усы күнге шекем 333 пуқара жариймаға тартылды

Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты корғаў комитети биокөптүрлиликти асырап калыў ҳәм оны қорғаў барысында өзиниӊ бир қанша үлеслерин қосып келмекте. Комитеттиӊ Биокөптүрлилик ҳәм қорғалатуғын тәбийий аймақларды қорғаў бөлими, атмосфера хаўасын қорғаў бөлими, жер-суў бөлими ҳәм шығындылар менен ислесиў бөлимлери өзлерине бекитилген ўазыйпаларын сезилерли дәрежеде орынлап келмекте.
Деген менен, айырым пуқаралар тәрепинен нызам талапларына бойсынбағанлы себепли, биокөптүрлилик ҳаққында ҳеш қандай түсиниги жоқ болғанлығы ушын ҳуқықбузыўшылық ҳәрекетлери анықланбакта. Бул бойынша Биокөптүрлилик ҳәм қорғалатуғын тәбийий аймақларды қорғаў бөлими инспекторлары өзлерине бекитилген уазыйпаларды орынлаў мақсетинде жыл басынан бүгинги күнге дейин 400 ден артық рейд кадағалаў ҳәм үгит-насият жумысларын алып барды.
Рейд кадағалаў барысында 333 пуқара 54 млн. 972 мын 613,36 сум жариймаға тартылды. Соныӊ ишинде:
- аӊшылык бойынша 11 пуқара 2 128 665 сум;
- балықшылық бойынша 13 пуқара 2 635 490 сум;
- өсимлик дүньясы бойынша 309 пуқара 50 208 458,36 сум жариймаға тартылды ҳәм 50 млн. 106 мыӊ 111,36 сум тийисли тәртипте өндирип алынды.
Ал, табиятқа келтирилген зыян бойынша 176 пуқараға 144 619 485 сум даўа қойылды. Соныӊ ишинде;
- аӊшылық бойынша 7 пуқараға 1 131 235 сум;
- балықшылық бойынша 6 пуқараға 35 011 471 сум;
- өсимлик дүньясы бойынша 163 пуқараға 108 476 779 сум даўа есапланып ҳәм 97 млн. 745 мын 520,11 сум даўа тийисли тәртипте өндирип алынды.
Буннан тысқары, өсимлик ҳәм хайўанат дүньясына келтирилген зыянлар бойынша прокуратура, МИБ, ҳәкимшилик судына 86 ис материаллары тийисли тәртипте өткерилди. Соныӊ ишинде;
- аӊшылык бойынша 12 771 990 сумлық 10 ис материалы;
- балықшылық бойынша 442 235 219 сумлық 17 ис материалы;
- өсимлик дүньясы бойынша 185 666 569,8 сумлық 59 ис материаллары тийисли тәртипте прокуратура, МИБ, ҳәкимшилик судына өткерилди ҳәм тергеў, суд процесслери даўам етип келмекте.
Усындай нызамбузыўшылық ҳәрекетлери ушыраса бергенликтен, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кабинетиниӊ 2019-жыл 16-январь күнги «Қарақалпақстан Республикасы аймағында қырғаўылларды қорғаў ҳәм бас санын көбейтиў ис-илажлары ҳаққында»ғы №14 санлы қарарынын шығарылыў ҳәм Озбекстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитетиниӊ 2019-жыл 28-февраль күнги «Қарақалпақстан Республикасы аймағында аӊ аўлаў маўсиминиӊ жабылыў ҳаққында»ғы №108 санлы қарарларыныӊ шығарылыўы республика аймағындағы жабайы аӊлардыӊ тыныш жасаўы ҳәм бас саныныӊ көбейиўи ушын үлкен үлес косылғанлығынан дерек береди.
Буннан тысқары Өзбекстан Республикасы Әдиллик Министрлигинде 2006-жыл 2-май күни 1569-сан менен дизимнен өткен «Өзбекстан Республикасы аймағында аӊ қылыў ҳәм балық аўлаў кағыйдалары»нда спорт ҳәм хаўескер аӊшылар ҳәм балықшыларға қойылған талаплар ҳәм жуўапкершиликлери толық көрсетип өтилген.
Ал, балықшылық тараўы бойынша Өзбекстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў мәмлекетлик комитетиниӊ 2019-жыл 7-март күнги «Республика аймағындағы барлық тәбийий суў сақлағыш (коллер) ларында балықлардыӊ көбейиў дәўири ҳаққында»ғы №123 санлы қарары тийкарында Әмиўдарья дәрьясында 10-марттан 31-майға дейинги ал, республика аймағындағы барлық тәбийий коллерде 25-апрельден 10-июнь аралығында яғный 45 кун балық аўлаў кадаған етилген маўсим деп белгиленди.
Ҳәзирги күнде, Биокөптүрлилик ҳәм қорғалатуғын тәбийий аймакларды қорғаў бөлими инспекторлары Өзбекстан Республикасыныӊ «Ҳайўанатлар дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы, «Өсимликлер дүньясын қорғаў ҳәм оннан пайдаланыў ҳаққында»ғы, «Тоғай ҳаққында»ғы Нызамлары, Министрлер Кабинети қарарлары ҳәм Комитет буйрықлары тийкарында ҚР ИИМ, Бажыхана комитети, мәмлекетлик салық басқармасы ҳәм ҚР аӊшылық ҳәм балықшылық жәмийетлери менен биргеликте усындай ҳуқықбузарлықлардыӊ кеӊ ен жайып кетпеўи ушын рейд кадағалаў ҳәм халық арасында үгит-нәсият жумысларын алып бармакта.
Қарақалпақстан Республикасы Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитети.
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы