лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Жолаўшыдан хат: Мәнзилине асыққан жөнелисли таксилер

Ҳәзирги күнде қаламызда транспортлардыӊ саны артып бармақта, соныӊ менен бирге авторанспорт басқарыў хуқықын алыўшыларда. Қаламыздағы жолаўшы тасыўшы жөнелисли таксилерлерди басқарыўшылардыӊ айрымлары жол ҳәрекети ҳәм транспорт басқарыў қағыйдаларын жақсы билмейди, айрымлары билседе сол қағыйдаларға бойсынбайды, сондай-ақ, жолаўшыларға деген ҳүрмет, сойлеў мәдениятына әмел етпейди.
Жолларда «картошка қалта» тасығандай ҳәрекетленеди (айрымлары). Себеби мәнзилине асығып, бир-бири менен жарысып, ким көп жолаўшы тасыйды екен деп, жоқары тезликте ҳәрекетленеди. Буныӊ ақыбетинде «дамас» шайқала баслайды ҳәм жол транспорт ҳәдийсесине алып келеди.
Буны мен бийкар жазып атырғаным жоқ, себеби усы жазғанларымныӊ гуўасы болдым. Усы жылы 25-май саат 13:20да әтирап
ында Нөкис қаласы Дийхан базары стоянкасында досларым менен 21-санлы маршрутка бәндиргисине жүрип баратырып, 64-санлы жөнелистеги мәмлекетлик белгиси  95 S 919 DA номерли «дамас» маркалы автомошина стоянка ишинде жоқары тезликте ҳәрекетленип, мениӊ алдымда жүрип баратырған достым А.ны дүгип кетиўине аз қалды. Екинши бир достым К. А.ныӊ қолынан услап, өзине тартып: Әстен айдасаӊыз болмайма? қағып кетиўинизге сәл қалдығо! - деди. Шофёр машыннан түсип: Дүккеним жоқ-қо! - деди. Достым болса: Сонда да әстен айдай бериӊ! дегенде, шофёр оған қарап, қопалланып: Әстен айдамасам не қыласан? қолыӊнан не келеди… (сөгис сөзлер) келема!!! деп, стоянка ортасында, жасы үлен апа-аға ҳәм жаслардыӊ көзинше қопалланды.
Мен достыма қарап: Сен ҳеш нәрсе айтпа, машинасыныӊ номерин жазып алайық, тийисли жерге хабарласып, шағым етемиз. – дедим. Сонда шофёр маған: Жазсаӊ жаз, қолыӊнан келгенин қыл! деп-және қопалланды.
Бизлер итибар бермей, жолымызды даўам еттик.
Быраздан мағлыўматлар хызмети(справочная служба)ға қоӊыраў етип «Дәрьятранс» ЖШЖ байланыс номерлерин сорадым. (Себеби буннан алдын да усыған уқсас жағдай болған еди) Маған усы жәмийеттиӊ еки номерин де берди. Алған номерлерге қоӊыраў етсем, ҳешким телефонды көтермеди.
Кейин интернетте пост қояман деп, усы мақаланы жаздым.

Бундай ўақыя мениӊ менен биринши мәрте болып атырған жоқ, усы күнге шекем қаншама ўакыялар болды. Мысал: айрым ўақытлары кешки саат 18:00 ямаса 19:00 ден кейин жөнелисти таксилер жол ҳақы 1500-2000 ға дейин көтереди.
Бир күни кеште миндим, жол ҳақы 2000 мыӊ деди, «Неге? 1000 сум бар, соны беремен» десем «Яқ жол ҳақы  2000 мыӊ» деп турып алды. «Және неге, не себеп» деп сорасам, «Болғаны сол. Изиме кайтарда ҳешким минбейди гәзим қуры кетеди сол ушын, төлемесен, түс машыннан» -деп қопалланып түсирип жиберди.
Жетон берген ўақытлары, алмайды. «Жетоны бар жолаўшылар түссин, болмаса үстине 1000 сум толеӊ» деп алып кетеди.
Үйине ассықанлар илажсиздан көнип 1500-2000 төлеп минеди.
Айырым маршрутлар номерин жасырып «Базар стоянка», «Рес.Больница», «Аэропорт», «Мед.школ» деген кағазларды қыстырып алады.
Буныӊ алдын алыў ушын, маршрутларда шет елдегидей электрон төлеу хызметин орнатыў керек, себеби мәмлекет бир баҳаны билгилеп кояды, халық соны төлейди. Өз билгенинше баҳа белгилеўдиӊ алды алынады.
Бундай маршрутларға сырт еллердеги маршрутлардай «Датчик» қурылмасын ҳәм маршрут номерин электронлы экран арқалы көрсететуғын қурылмасын орнатыў керек, себеби сол қурылма арқалы тендерде белгиленген жол картасы бойынша ҳәрекетленеди, ҳәм номерлерин жасырып, халықты алдай алмайтуғын болады. Ҳәзир бизлердеги маршрутлар бир мәнзилден екинши мәнзилге ақырына шекем бармайды, ярым жолдан айланып қайтады. Мысалы, 4-санлы жөнелисли такси (дамас) Темир жол вокзал алдынан баслап «Рес.Больница», «Мед.школ», «Аэропорт» деген жазыўларды қыстырып алады. 2-санлы жөнелисли таксиде Темир жол вокзалынан баслап «Базар стоянка» деген жазыўды қыстырып алады да, адамларды орайлық базарға апарып түсиреди ҳәм басқа адамларды мингизеди.

Блогер Ислам Турганбаев zaman.uz

скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы