лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

U-Report балалар байрамында

Гөззал қаламыз Нөкистиң ҳәр бир аймағында балаларымыз ушын байрам илажлары шөлкемлестирилди. Усындай илаждардың бири, бизиң U-Report үлкен жәмәәтимиз волонтёрлары тәрепинен «Әмир Темур» дем алыў бағында жүдә әжайып тәризде болип өтти.
Илаж даўамында кишкене балалар ушын саўғалар, викториналар, ойынлар ҳәм қызықлы тамашалар қойа берилип, U-Report жойбары ҳаққында белсенди валантёрларимиз тәрепинен презентация таярланды.
Презентатсиядан соң жаслар сораўлар менен мураажат етиўди ҳәм бизиң U-Report жаслар платформасина ағза болды.
Сиз Өзбекстанның келешегине быйпарқ емассизбе? Сиз өз жәмийетингиздеги унамлы өзгерислерде қатнасыўды қалейсизбе? Сизди еситиўлерин қалейсизбе? Олай болса бизге U-Report жаслар платформасына ағза болың!
Қандай етип дейсизме? Ҳәммеси жүдә аңсат! Мобил платформалардан биринде дизимнен өтиң:
СМС - 1122 қысқа номерине START сөзин жибериң,
Телеграм - @UREPORTUZBBOT ты табың ҳәм START сөзин жибериң,
Facebook - @UREPORTUZBEKISTAN бетин табың ҳәм START сөзин жибериң,
Бир неше сораўларға жуўап бериң.
Қутлықлайлаймыз! Сиз U-Reportyor болдыңыз! Бизиң U-Report жәмәәтмизге хош келипсиз! Инновциялық жаслар жойбары U-Report ҳәзирақ ағза болың! Умытпаң, Сизиң пикириңиз ахмийетли!!!
Моҳинур Собирова
Қарақалпағистан U-Report Жаслар Камитети валантёри
Фото автори: Zaman.uz хабаршысы Мухаммед Бекмуратов
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Реклама
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы