лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Көздиң көриў қәбилети төменлегенде нелерге әмел етиў керек?

 Ең дәслеп организмди жат нәрселер – зәҳәрлениў, шлаклар, қандағы тығынлар (тромб), паразитлерден тазалаң;
- Денсаўлығыңыз көтергенше мийнет етиўиңиз мүмкин, тек ашыўланыў ҳәм физикалық зорығыў усыныс етилмейди;
- 10 кг нан артық жүк көтериў усыныс етилмейди;
- Ислеп атырғанда ямаса оқып атырғанда жақтылық шеп тәрептен түсиўи лазым ҳәм жетерли жақтылық болыўы тийис. Ҳәр 15 минутта тәнепис етиң;
- Ийилип ислеў усыныс етилмейди.
- Көз ушын шынығыўлар ислеп турыў пайдалы;
- Жүрек-қан тамыр системасы, өкпе кеселликлери, қантлы диабет, бөтеке ҳәм баўыр кеселликлери көзиңиздиң жағдайына унамсыз тәсир етеди;
- Телевизор көриў қадаған етилмейди, тек басыңызды дурыс тутып, жақсы жақтысы бар бөлмеде көриң. Шырақты өширип, узақ ўақыт телевизор көриў усыныс етилмейди;
- Мойынды қысып туратуғын, тар желкели свитерлер, кийимлер ҳәм галстуклер тақпаң;
- Шегиў улыўма мүмкин емес! Алкоголь қабыл етиў қан-тамыр системасына ҳәм көзге де унамсыз тәсир көрсетеди;
- Ыссы монша усыныс етилмейди;
- Узақ ўақыт қуяшта қалыў усыныс етилмейди. Қуяштан қорғайтуғын көзәйнеклерден пайдаланың. Қараңғы бөлмеде де узақ ўақыт қалмаң;
- Түнги уйқы ҳәм кешки сейиллер пайдалы. Уйқысызлық унамсыз тәсир етеди. Жатыўдан алдын аяғыңызға ыссы ванна қабыл етиў, бир ас қасық пал жеп жүриў пайдалы;
- Арнаўлы диета талап етилмейди. Қой гөши, майлы, ашшы аўқатларды шегаралаң. Витаминлерге бай азықлықларды (палызлар, мийўелер, балық) көбирек қабыл етиң;
- Салмағыңызға қарап суў нормаңызды ишиң.

Дерек: @qrdssmскачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы