лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Нөкисли жигит өзи шайқалатуғын бесик жаратты

Қарақалпақстанлы бағдарламашы жигитлерден бири өз зайыбы ҳәм анасының нәресте перзентине қараўда қыйналмаўы ушын өзи шайқалатуғын «смарт-бесик»ти жаратты. Бул жойбарды ойлап табыўшы жигит бары жоғы 1 миллион сум ғәрежет жумсаған.

Ойлап табыўшы, Шарапат Калабаевтың анасы Гүлхан Қосжетерованың 7 ақлығы бар. Шарапаттың өзи IT тараўында жумыс ислейди. Ҳәзирги ўақытта Гулхан апаның еки келини студент. Ол гейде ақлықларына қараўға үлгермей қалар еди. Усы себептен баласы достының жәрдеминде анасына «смарт-бесик» ти саўға етти.
«7 ақлығым бар. Олардың екеўи бесикте жатады, нәресте. Гейде оларға қараўға үлгере алмайман, еки келиним де студент. Соннан кейин балам өзи тербелетуғын бесик жаратып берди. Жақсы болды, қолым бираз узайды. Бесикти токқа қосып, басқа жумысларымды ислей беремен. Енди баламнан бесикти әстен, тез ҳәм орташа тербелетин қылып бериўин сорайман», - дейди бағдарламашының анасы.

Өзи ҳәрекетленетуғын бесикти жаратқан Шарапат Калабаев ҳәм оның жорасы Муҳаммедсақий Турғанбаев оны 5 күн даўамында жаратып үлгерген. Бесик 12 волт токта ислейди. ТexnoPOS IT мектепте жаратылған «ақллы» бесик арнаўлы түймеше арқалы ҳәрекетке келеди. Дәслепки вариант азмаз тез тербеледи, оны астенлеў тербелетуғын етип ислеўге де болады.
Бундай бесик еле Өзбекстанда жаратылмаған. Бесикте қосымша 4 подшипник, 1 қуўатланыў блогы бар. Ол «Nexia-2» автомобилиниң айна көтериўши моторы жәрдеминде шайқалады.

Бесикти жаратыў ушын ойлап табыўшылар 1 миллион сум сарыплаған. Ҳәзир олар бесикке жаңа функцияларды қосыў үстинде ислеп атыр. Режеге көре, жаңаланатуғын бесик баланың ҳәм үйдиң температурасын өлшейди, өзи ҳәййиў айтады.

Дерек: kun.uz
Аўдарма: Бекберген Адилбаев
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы