лучший сайт где можно скачать шаблоны для dle 11.2 бесплатно

Жаңа редакциядағы “Ҳүждан еркинлиги ҳәм диний шөлкемлер ҳаққында”ғы Өзбекстан Республикасы Нызамы қабыл етилди

Нызам менен, бир қатар жаңалықлар киргизилди:
Бириншиден, Нызам тийкарында диний шөлкемлерди дизимнен өткериў ҳәм сапластырыў менен байланыслы тәртип әпиўайыластырылып, бул бағдарда әҳмийетли жеңилликлер енгизилмекте.
Атап айтқанда, жергиликли диний шөлкемлер, соның ишинде мешитлер ҳәм басқа конфессиялардың ибадатханаларын шөлкемлестириў бойынша басламашы пуқаралар саны еки есе кемейтирилип, 50 ден кем болмаған деп белгиленди.
Диний шөлкемди мәмлекетлик дизимнен өткериў менен байланыслы хызметлер толық электрон формада, инсан факторысыз әмелге асырылыўы енгизилди.
Дизимнен өткериўши әдиллик уйымларына усынылатуғын ҳүжжетлер саны қысқарды, оларды көрип шығыў мүддети 3 айдан 1 айға түсирилди.

Диний шөлкемниң искерлигин тоқтатып қойыў ҳәм сапластырыў тек ғана суд аркалы болыўы, дизимнен өткерилетуғын ҳәм басқа мәмлекетлик уйымлар буған ҳақлы емес екенлиги, лаўазымлы шахслардың арнаўлы диний шөлкем нызамлы мәплерин бузыўшы ҳәрекетлери үстинен судқа мүрәжат еткенде диний шөлкем мәмлекетлик бажыны төлеўден азат етилиўи сыяқлы қосымша кепилликлер нәзерде тутылды.
Екиншиден, диний тәлимниң профессионал статусы рәсмий белгиленди, Өзбекстан Республикасы пуқараларының динге болған мүнәсибетине қарамастан, дүньялық тәлим алыў ҳуқықы тәмийинлениўи белгиленди.
Диний билимлендириў мәкемесинен тысқарыда диний тәлим бериў нызамсыз искерлик сыпатында белгиленди.
Үшиншиден, “ибәдат кийими” түсинигиниң сыпатламасы жоқ екенлиги себепли жәмийелик орынларда ибәдат кийиминде жүриўге қадаған Нызамнан шығарып тасланды.
Соның менен бир қатарда, әмелдеги басқа нызамшылық ҳүжжетлерине тийкар, мәмлекетлик уйымлар ҳәм мәкемелерде хызметкерлердиң кийиниўине байланыслы талаплар олардың ишки ҳүжжетлери менен тартипке салынады.
Төртиншиден, диний шөлкемди дүзиў ушын талап етип келинген мәҳәлле пуқаралар жыйынлары разылығын алыў тәртиби бийкар етилди.
Бесиншиден, Нызамда, жәмийетте ҳәр түрли жат қарасларды үгит-нәсиятлап атырған топарлардың искерлиги, олар тәрепинен тарқатылып атырған бузғыншы идеялардың унамсыз тәсиринен халықты қорғаў мақсетинде диний мазмундағы материалларды динтаныўшылық экспертизасының унамлыжуўмағын алғаннан кейин таярлаў, алып кириў ҳәм тарқатыў белгилеп қойылды.
Буннан тысқары, мәмлекетлик уйымлар тәрепинен нызам нормалары қалыс емес түрде талықлаўы ҳәм ҳәр түрли қолланылыўының алдын алыў мақсетинде атама ҳәм түсиниклерге түсиндириўлер келтирилди.
Диний қарас ҳәм тәлийматлардың ҳәр түрли талықланыўына жол қоймаў мақсетинде “нызамсыз диний искерлик” пенен “нызамлы диний искерлик” ортасындағы шегара анық белгилеп қойылды ҳәмде “диний тәлим” түсинигине ҳуқықый тәрептен анықлық киргизилди.

Дерек: @huqiqiymalimleme
скачать dle 11.3
Сайтта қәте байқадыңыз ба?

Егер сайтта қате байқаған болсаңыз, сол текстти CTRL + ENTER менен белгилеп алып басың ҳәм бизге жоллаң

Курсы валют
Сораўнама
Сизди қайсы тараў жаңалықлары қызықтырады?
Мақалалар
Zaman.uz сайтының мобил бағдарламасы